زیتون(روان شناسی ازدواج)

کتاب شناسی ازدواج

بسم الله الرحمن الرحیم

عنوان                                        نویسنده                                             ناشر

1- ازدواج مکتب انسان سازی         شهید دکترسید رضا پاکنژاد

این کتاب بخشی ازکتاب اولین دانشگاه وآخرین پیامبرمی باشد که سه قسمت است درقسمت اول شرایط خواستگار بیان شده که صفات خواستگارطبق احادیث مندرج درآن دریادداشت خواستگاری درآرشیو فروردین     86این وب نوشت آمده است و با شماره داخل قلاب مشخص شده است. قسمت دوم کتاب مربوط به معاشقه وعروسی است جزئی از آن دریادداشت تنوع درآرشیو مهر86آمده است وقسمت سوم کتاب درمورد بارداری می باشد باتوجه به اینکه نویسنده پزشک بوده وبرمباحث اسلامی هم مسلط بوده مفید ترین کتاب تخصصی روابط زناشوئی دربازار کتاب می باشد یک جلد ازسری کتابهایش روش شوهرداری است که انتشارات بعثت چاپ کرده است نتیجه یک تحقیق را درج کرده که مهربانی زن وشوهر سبب زیبائی فرزندانشان وبدخلقی آنها سبب زشتی فرزندانشان می گردد/ص191. [البته تحقیقات جدیدتر بهبود سریعترزخمها وعفونت بدن خود همسران وفرزندانشان راتایید کرده است]. این کتاب تمکین را تسلیم ندانسته بلکه هنرزن دانسته که تمام حرکات زن اعم ازمعاشقه وکرشمه ومانوردادن هایش برای تشویق به ترغیب وتعقیب مرد برای به ارگاسم رساندن او وقربان صدقه رفتن اوست وگرنه تمکین معنی نداشت وتسلیم بود.درعسرت قراردادن زن سبب فشارقبرشوهر است .

2- نشاط جنسی بانوان                 یوسف غلامی

این کتاب احادیث وارده ازپیامبر وائمه معصومین، مربوط به معاشقه وسکس همسران را با دانش روان شناسی تحلیل کرده ودرپایان به بحث در باره حقوق همدیگر ازرساله مراجع تقلید پرداخته است که بهترین کتاب علمی سکسلوژی در بازار کتاب است.   بخش عمده این کتاب دروب نوشت خانواده درمانی (لینک است روان شناسی زناشوئی ،خانواده درمانی) آمده است

3- راهنمای خانواده

این کتاب هم مانند دوکتاب قبل علمی است نه بازاری وبه تشریح سردمزاجی(بیماری کاهش کشش جنسی) وناتوانی جنسی  وغذاهائی که سبب آنها می شوند پرداخته است .

4- زن درآئینه جلال وجمال              عبدالله جوادی آملی                     اسراء

این کتاب به تشریح زن درقرآن ودربرهان ودرعرفان پرداخته ومباحثی درباره حقوق زن دارد.رحامت را عامل فطری روابط اجتماعی دانسته وبه تفسیر آیه الذین ینقذون  عهد الله من بعد میثاقه ...(آیه 27بقره و25رعد) پرداخته است وصله رحم طبق این آیات راواجب دانسته وقطع کننده ارتباط مورد لعن ونفرین خدا است . عباد الرحمن هم درمورد انسان وهم فرشته ها در قرآن بکاررفته (ص89)است که هم مربوط به زن است هم مرد. پس فرشته ها صرفا زن نیستند .صرف زن دانستن فرشته را نشأت گرفته از انکارمعادوربوبیت الهی دانسته است(ص92).زینت آفاق وآسمان ،آنچه روی زمین است«کهف7» وآسمان را ستاره ها«صافات6»[ستاره زرد درخشان درشب ، نوشته روی کعبه هم زرد درخشان] وزینت انفس وقلب انسان را ایمان دانسته است(حجرات7) .

5 – نظام حقوق زن دراسلام                       شهید مرتضی مطهری                   صدرا

    این کتاب همانطور که ازنامش پیداست بیشتر دررابطه با حقوق است ولی اشاراتی به رفتارشناسی دارد واز قول ریک رفتارشناس ، نقل کرده :«بهترین جمله ای که یک مرد می تواند به همسرش بگوید این است که بگوید دوست دارم عزیزم» وخوشبختی برای یک زن بدست آوردن قلب مرد است /ص73 این کتاب مباحثش بیشتر قانون مدنی است واشاره ای به اعلامیه حقوق بشر دارد.وازلحاظ غریزی زن را گل وجلوه گری و ناز ومرد را بلبل ومظهرطلب ونیازمی داند ومکانیسم مرد را اسیرشهوت بودن ومکانیسم زن را اسیرمحبت بودن میداند [البته امروزه دانش رفتارشناسی اثبات کرده که مرد ازچشمش وزن ازلمس شدن وبوسیده شدن ومعاشقه  وبیشتر حس شنوائی اش که باید روزی یک ساعت بگدوبخندد به آرامش میرسد‍ همینکه زن به اوج معاشقه رسید مثل فرشته شاد است وبه محض نیازبه بوسیده شدن ومعاشقه ومقاربت اعصابش خراب وبهانه گیرمیشود تا به کامروائی برسد . رمزنیاززن به معاشقه بهانه گیری وکرشمه های اوست . رمز نیازمردهم عصبانیت اومی باشد کلید بد خلقی مدیران بدست کارگران وکارمندان این است که دیشب وضعیت قرمزبوده وصدای آژیری که هم اکنون ازمدیرجیغ جیغومی شنوید علامت وضعیت قرمز است وبه پناهگاه بروید. شاید سر اینکه امام معصوم اول فرموده عقل زن درزیبائی اش است راز چشم مردها رابگشاید وامام خمینی هم به یکی ازنوه هایش دربدوعروسی توصیه داشته که در زیبائی وتزئین منزلت تلاش کن]کتاب دیگر این شهید اخلاق جنسی است درقطع جیبی است.

6- روان شناسی زناشوئی                        کیفورد آدامز(ترجمه محمد رضا دژاکام)کتاب امروز

7- فشارروانی برزن                       /جورجیا کین(مهدی قراچه داغی )               نقش ونگار

فشارروانی (تنیدگی یاstress)

8- مسائل جنسی واختلالات روان تنی /کاپلان – سادوگ (نصرالله پورافکاری)

9- مردان مریخی زنان ونوسی        جان گری (سید رضا نیازی)                        اتابک

این کتاب توصیه هائی دررابطه با بهبود روابط همسران دارد .

ندا(طنین انداز) پنجشنبه 19/7/1386 - 8:24

 سلام..حتما کتابای خوبی هستند.انشالله که بخوننو یاد بگیرن

چارلی چاپلین به دخترش: تا وقتی قلب عریان کسی را ندیدی بدن عریانت را نشانش نده! هیچ گاه چشمانت را برای کسی که معنی نگاهت را نمی فهمد گریان مکن قلبت را خالی نگه دار اگر هم یه روزی خواستی کسی را در قلبت جای دهی سعی کن که فقط یک نفر باشد به او بگو که تو را بیش تر از خودم وکمتر از خدا دوست دارم زیرا که به خدا اعتقاد دارم وبه تو نیاز دارم

sonorous.persianblog.ir 

باغ معطر – در مورد عشق و امور جنسی

 در مورد امور جنسی هر جامعه ای قوانین مخصوص بخود را داراست. گذشته از آن تعداد زیادی قوانین نانوشته وجود دارد. فرد چه کارهائی را اجازه دارد انجام دهد؟ مثلاً  در زمینه تمایلات جنسی رفتار انسان چگونه بایستی باشد؟ دختران و پسرانی را که نشریه گلود ملاقات کرده می گویند که گاهی اوقات از میل جنسی خود خجالت زده هستند. بنظر پسرها این پیشداوری در مورد پسران وجود دارد که آنها همیشه طالب سکس هستند. پسرها فکر میکنند که امیال جنسی آنان کمی حیوانی جلوه داده میشود و انگار که امیال آنان از امیال جنسی دختران "زشت تر" است. دختران احساس میکنند که گاهی اوقات جرئت نمیکنند میل جنسی خودرا بروز دهند. یک دیدگاه قدیمی که هنوز هم وجود دارد آنستکه دختران نبایستی نشان بدهند که خیلی زیاد به مسائل جنسی علاقه دارند.

 چه کاری درست است و چه کاری غلط؟

طی تمام قرون و اعصار افکار در زمینه مسائل جنسی به انسان نشاط داده است. شاید خیالپردازیهای جنسی عادی ترین شیوه " آمیزش جنسی "باشد. در ضمن این سئوال که در مورد مسائل جنسی چه کاری درست است و چه کاری غلط بسیاری از رهبران سیاسی و مذهبی را بخود مشغول کرده و باعث افتضاح ها، شورشها، تظاهرات و برخوردهای بسیاری شده است. موارد مختلفی در جوامع گوناگون و دورانهای متفاوت عادی، طبیعی، درست یا غلط تلقی شده اند. بنابراین سکس پدیده ای نیست که ما با آن زاده شده باشیم و یک امر خصوصی تلقی نمیشود. دیدگاه ما نسبت به مسائل جنسی مربوط می شود به جامعه و دوره ای از زمان که در آن زندگی میکنیم.

ولی نهایتاً چه کاری درست است و چه کاری غلط؟ البته برای این سئوال پاسخ دقیقی وجود ندارد. ولی روش درست آنست که خود و دیگری را به انجام کاری خلاف تمایل خود و او مجبور نکنیم. کاری  که انسان میکند بایستی برای خود و طرف مقابل خوش آیند باشد.

 حشری. گرفتار عشق شهوانی. کاملاً شهوتی. احساس خوشایند لرزش خفیف در بدن، تمایل به نزدیکی، احساس نبض در آلت تناسلی. ولی نهایتاً در بدن چه میگذرد؟ وقتی یک پسر حشری می شود آلت تناسلی اش شق می شود. علت این امر آنست که در آلت تناسلی او "سلولهای کوچک تورم"  مانند کیسه های کوچک پر از رگهای خونی وجود دارد. وقتی یک پسر حشری می شود این کیسه ها پر از خون می شوند. میتوان گفت که فشار زیادی ایجاد میگردد. آلت تناسلی پسرها از طریق لمس کردن شق می شود ولی ممکن است آلت آنها خود بخود نیز شق شود. و البته در خواب هم همین اتفاق می افتد. وقتی یک پسر شهوتی می شود چند قطره مایع از آلت تناسلی او خارج می شود. این مایع مجرای ادرار را تمیز و روغنکاری می کند. وقتی یک دختر شهوتی می شود در کلیتوریس (چچوله)، لبهای شرمگاهی مهبل و بخش بیرونی مهبل خون جمع می شود. این قسمتها متورم و"  بالشتکی"  می شوند. همزمان مهبل نمناک می شود. دخترها از طریق لمس کردن شهوتی می شوند ولی درست همانند پسران می توانند بدون لمس نیز حشری شوند. این نمناکی با نم و ترشحات همیشگی مهبل تفاوت دارد. این نمناکی باعث می شود که دختر از لمس کردن و لمس شدن لذت ببرد. اینکه مهبل دختران نمناک می شود مهم است چون لغزندگی ایجاد می شود و در صورت جماع (آمیزش جنسی) احساس مطلوبی ایجاد میکند.

 حساس ترین نقاط بدن

بدن پر از نقاط حساس موسوم به نقاط اروژن است. وقتی انسان شهوانی است و لذت می برد سراسر پوست بدن یک ناحیه اروژن است و در مقابل لمس شدن فوق العاده حساس است.

در دختران کلیتوریس حساسترین نقطه بدن محسوب می شود. کلیتوریس درست در جلوی لوله ادرای و میان لبهای شرمگاهی مهبل قرار دارد. ساقه کلیتوریس به داخل بدن ادامه می یابد. کلیتوریس برای لذت بردن است. محل قرار گیری آن برای لمس و نوازش کاملاً مناسب است. وقتی یک دختر لذت می برد تمامی آلت تناسلی و محیط اطراف آن فوق العاده حساس است. حشفه در پسران مشابه کلیتوریس در دختران است که مکان فوق العاده حساسی است. از همه نقاط حساستر بند کوتاهی است که از زیر آلت تناسلی به حشفه متصل میگردد. ولی فقط حشفه و آلت تناسلی نقاط مطلوبی برای لمس کردن نیستند. چون آلت تناسلی با قسمتهای داخلی بدن مرتبط است عجیب نیست که پسران بسیاری نقاط حساس دیگر نیز دارند. مثال برای اینگونه نقاط اطراف کیسه بیضه ها و قسمت داخلی ران پاست.

 نقاط حساس دیگر:

-         سینه ها و نوک آنها (هم در دختران و هم در پسران)

-         لبها

-         قسمت داخلی ران پا

-         باسن

-         گلو و گردن

 "  سینه های مرا با دستانت نوازش کن، آنها کوچکند و تو آنها را فراموش کرده ای. بسه! حالا بلادرنگ لبهایت را درست آنجا بگذار. "  نقل از یک متن سانسکریت، آمارو، حدود 800 سال بعداز میلاد مسیح.

 ظاهر و اندازه آلت تناسلی

دستها، لبها، قلب تپنده. کنجکاوی و لذت بردن. یک احساس لرزش خفیف، سرانجام آنچه که در آرزویش بودم اتفاق می افتد. در این لحظات انسان به شکل ظاهری آلت تناسلی فکر نمیکند. ولی واضح است که آدم باخود فکر میکند: "  ظاهر من در مقایسه با دیگران چگونه است؟"  تنوع شکل ظاهری آلت تناسلی مردان و مهبل زنان مانند تنوع چهره انسانها در جهان است. اغلب آلت تناسلی پسران به یکی از طرفین متمایل است. در اغلب موارد این امر مشکلی بوجود نمی آورد. آلت تناسلی پسران در حالت عادی و در حال نعوز باهم تفاوت بسیار زیادی دارد. از یک آلت تناسلی خوابیده نمیتوان فهمید که وقتی شق شود چقدر بزرگ خواهد شد. برخی از آلتها خیلی بزرگ میشوند و برخی کمتر. از هر چهار پسر سه نفر دارای آلت تناسلی بین 12 تا 18 سانتیمتر در حالت شق شده هستند و این طول با نوار متر از استخوان شرمگاهی اندازه گرفته میشود. 

لبهای شرمگاهی مهبل به هرگونه شکل ممکن وجود دارند. برخی بزرگتر و برخی کوچکتر هستند و رنگ آنها ممکن است تیره تر یا روشنتر باشد. در اغلب دختران لبهای شرمگاهی طرف راست و چپ باهم تفاوت دارند. مهبل دختران قابلیت اتساع فوق العاده ای دارد. مهبل آنان میتواند اطراف یک انگشت را بگیرد و در عین حال نوزاد را از خود عبور دهد. وقتی دختران در هیجان جسمی باشند مهبل آنها عمیقتر خواهد شد. اندازه کلیتوریس نیز در دختران متفاوت است.

پرده بکارت چیست؟

پرده بکارت یک نوع پرده مخاطی است که که مانند تاجی مدور در اطراف دهانه مهبل قرار می گیرد. یعنی آنطوری که اغلب افراد تصور میکنند این پرده مهبل را مسدود نمیکند. در دختران کم سن این پرده سخت و محکم است. ولی وقتی بزرگتر می شوند این پرده نرمتر و قابل اتساع تر می شود. این پرده در دختران مختلف قابلیت اتساع متفاوتی دارد. در دخترانی که پرده بکارتشان سخت و محکم است ممکن است طی اولین جماع خونریزی کنند. در اغلب موارد خونریزی بروز نخواهد کرد. حتی یک پزشک متخصص زنان نیز با مشاهده پرده بکارت نمیتواند تشخیص دهد که آیا دختری آمیزش جنسی داشته یا خیر.

 ارگاسم (اوج لذت جنسی) چیست؟

اورگاسم در درجه اول یک احساس مطبوع است. تشریح دقیق این احساس دشوار است. برخی اورگاسم را به مثابه یک شور و شعف خوشبختی تشریح می کنند. برخی دیگر تصور میکنند که این یک احساس گرما و احساس لرزش قوی است که از آلت تناسلی ساتع می شود. اورگاسم از طریق آمیزش جنسی یا وقتی فرد خودرا لمس میکند و یا اینکه نقاط حساس بدنش توسط فرد دیگری بطور مطبوعی لمس می شود بوجود می آید. اتفاق می افتد که برخی افراد در خواب اورگاسم می شوند. در موقع اورگاسم در بدن و در مغز وقایعی روی می دهد. در اغلب دختران ورودی مهبل چندین مرتبه خودرا در هم می کشد. رحم نیز در داخل بدن خودرا درهم می کشد. پسران دچار انقباضاتی در طول لوله ادراری و غدد جنسی داخلی می شوند. پسران در موقع اورگاسم انزال می شوند ولی انزال شدن و اورگاسم دو مقوله جداگانه است. وقتی آدم اورگاسم می شود یا عشقبازی میکند، کسی را لمس و نوازش می کند یا لمس و نوازش می شود، عناصر بهبود بخشی در بدن آزاد می شوند.

 "  عشق همچون مرگ پرقدرت است، هجران آن به مثابه قلمرو مرگ غیرقابل انکار است، شعله آن مانند شعله آتش است، و یک شعله الهی است.

عظیم ترین آبها قادر به خاموش کردن شعله عشق نیستند، رودخانه ها نیز قادر به غرق کردن آن نمیباشند" 

نقل از آوای بلند در انجیل عهد عتیق.

آوای بلند بین سالهای 900 تا 200 قبل از میلاد مسیح نوشته شده است.

 "  مهبل تو مانند یک جام دوار است. امید است شراب آن هرگز نخشکد. " 

نقل از آوای بلند، انجیل

 "  باغ معطر"  کتاب علمی در هنر عشق ورزیدن بزبان عربی است. این کتاب در اوائل قرن شانزدهم نگاشته شده است. در این کتاب آلت تناسلی زن به بیش از 40 نام مختلف آمده است. چند مثال:

الحر= داغ/الطالب= پر تمنا/المکائور= بی انتها/ال آئور= یک چشمالبسیس= غیر خجول/الفورتاس= تاس/ " آمیزش جنسی معلق"

" وقتی مردی بر دیواری تکیه کند و زن روی دستهای مرد که در هم گره خورده بنشیند و دستهای خودرا بدور گردن مرد حلقه کند، رانهای خودرا به کمر او بفشارد و باپاهای خود که که به دیواری که مرد به آن تکیه داده بزند و خودرا حرکت دهد، آمیزش جنسی معلق نامیده می شود". نقل از کتاب کاماسوترا که 2000 سال قبل نگاشته شده است. نویسنده کتاب واتسیایانا وظیفه خود می دانسته که افراد جوان را در زمینه مسائل جنسی راهنمائی کند.

 پشت به پشت هیچ اتفاقی نمی افتد... ولی اگر آدم بچرخد بازی جدی می شود/(بیت شعر از قرن بیستم)/ متن از: میا فابر با همکاری موآ هامنه، سارا سیلاندر، آنا هاننس ناویر، آگنس انگرن، سباستین شیلد و یوناس وان دن تمپل/مآخذ: نشریه گلود شماره 3 سال 94، شماره 2 سال 99، کتاب " اروتیکا"  ناشر فوروم 1992 و انجیل.