زیتون(روان شناسی ازدواج)

سارای عزیز خواستگاری بامتد علی علیه السلام اگرنهادینه میشداین همه معلول نداشتیم

درست است که پسرها دیداری هستند اما اینکه می گویید  با قول و قرار  تخلیه می شوند یعنی چی ؟!؟  حتی در چهارچوب شرعی هم تخلیه می شوند ؟

نویسنده: سارا

 

سارای عزیز سبزقلبسوال گویا نیست یعنی چی حتی درچهارچوب شرعی؟

مردها از اینکه در یک محیط خلوت بایک زن باشند حس خوبی بهشون دست میده واین سبب ارامش آنها میشه هرچند آرامش کاذب وگناه آلود

آرامش واقعی زمانی است که به هم محرم باشند والابرای ازدواج همیشه باید پای شخص سومی درمیان باشد شاهدباشد واسطه باشد مگر پیغمبروعلی که تکامل یافته ترین فردبشریت بودند خودشان مستقیم می رفتند خواستگاری!!

علی با آن عظمت به عقیل می فرماید کسی را برای ازدواج با من پیداکن که ....درنتیجه ام البنین رامعرفی می کند واو فرزندی چون عباس دررحم خودش پرورش می دهد که اسطوره جنگاوران و رزمندگان تاریخ است اما  برخی جوانان حتی مشورت با والدیشنون را هم رعایت نمی کنند

 

 مقصود من این بود : قرار ملاقات با رعایت حدود شرعی ،  نگاه ناپاک نداشتن و صحبت های خارج از محدوده شرع نزدن ...رعایت حدود فاصله بین دو نا محرم نه خواستگاری
من نیز متوجه منظور شما نشدم ، علت معلولیت کودکان چه ارتباطی به نحوه آشنایی و خواستگاری دارد ؟ سارا

پاسخ :

اگرمحیط جمعی بشه خیرمشکلی نیست و لی اگر یک مرد ویک زن دریک محل خلوت باشند مثل اتاق یا آسانسوریا ماشین ...

منظوراین است که قرارملاقاتهائی که انجام میشه به بهانه ازدواج علمی نیست اگر هئیت متخصص !!تشکیل میدادند بررسی لازم را میکرد که ازهمه ابعادبررسی کند اعم ازمشاوره ژنتیک ، نسب شناسی ، معاینات پزشکی کامل ....معلول بوجودنمی امد الان تاحدودی بهترشده ولی کامل نیست یعنی ازازدواج افرادکم خون جلوگیری میکنند

 

 شما ابتدا صحبت از متد حضرت علی (ع) ( عقیل ام البنین را معرفی کرده  یعنی وجود معرف یا واسطه ) می کنید بعد سخن از آزمایش وژنتیک می کنید ...
اصلا کلامتان گویا نیست ... در ثانی نه اینکه وقتی افراد  ، فامیلی ازدواج می کنند و یا با واسطه ازین مشکلات به وجود نمیاد ... در هر صورت نحوه آشنایی ارتیاطی به داشتن فرزند معلول ندارد .

بحث این بود که به هیچ پسری نباید اعتمادکرد وقول وقرار در خلوتی گذاشت چون آن ها درچنین مکان هائی شهوتی میشن و اگرمیخواهند ازدواج کنند باید ازطریق صحیح وازطریق خانواده اشان بطور رسمی برای خواستگاری بروند نه اینکه بگویند بیا سرقرارومقصودمن هم ازدواج باتواست

گفتیم ازدواج باید مسیرخودش راطی کند واین عاقلانه نیست که دختری بره سرقرار درحقش نامزدی بشه وپرده بکارتش زده بشه

برای ازدواج باید دوراندیشی کرد مثل روش حضرت علی که برادرش عقیل فرمود کسی را برایم پیداکن که این ...شرایط راداشته باشد

اما جوانان الان حتی مشورت با والدینشون رابرنمی تابند واین خطااست همین که یکی بهشون تلفن کرد یا میل دادمیگن همین خوب است ولاغیر

همسرباید انتخاب بشه یعنی یک معیارهائی درنظرباشد ببینی کدام فردبالاترین امتیاز نسبت به معیارهای شما رادارد این میشه انتخاب والا تلفنی ازیک شهردیگربگی همین خوبه انتخاب نمیشه نه بررسی کرده دختربیماری دارد یا خیر نه چهره اش رادیده میگه من میخوام باهات ازدواج کنم

ازنزدیک هم بااین پدیده مواجه بوده ام گفت میخوامش گفتم قد-ورن - رنگ چهره - بیماری نداشتن -....گفت نه برخی ازاین معیارها راندارد گفت پس باهاش ازدواج نمیکنم چون برای خودش معیارداشت شما مطمئن باش اگربایک نفرکه جای زیادمینوشه ازدواج کنی ژن های بدن او ضعیف است فردا  به فرزندتان منتقل میشه ازالان اگرمیخواهیم بچه سالم داشته باشیم نباید باچنین فردی وصلت کنیم

 

 

نویسنده : هاشم : ۱٠:۱٤ ‎ق.ظ ; ۱۳٩٠/٩/٢٧
Comments نظرات () لینک دائم