زیتون(روان شناسی ازدواج)

لامپ سالم چه فایده ای دارد !!

تاحالا دوعددلامپ یکی سوخته ودیگری سالم را درکنارهم دیده ای....؟
این دو لامپ از نظر ظاهری هیچ فرقی باهم ندارند.
اما لامپ سالم،قدرت وصل شدن به منبع نور وانرژی را از دست نداده وارتباط خود را به مرکز قدرت حفظ کرده است.
وقتی چنین است هم خود روشن می شود وهم به دیگران روشنایی می بخشد و نیز می تواند رسول روشنائی مبدا خویش نیز باشد.بنابراین ارزشمند است.
ولی لامپ سوخته علی رغم اینکه از جهت ظاهرمشکلی ندارد بخاطراینکه ارتباطش را بامنبع قدرت قطع کرده است،هیچ فایده ای ندارد ودور انداخته می شود.
انسانهای مومن مثل لامپ سالم،بامرکز قدرت آفرینش ارتباط دارند، هم بهره می برند وهم به دیگران بهره می رسانند ونیز بسیار باارزشند.

بنابراین ارزش،نورانیت وفایده ی هرانسانی درگرو ارتباط او با مبدا آفرینش است.

خدا یا شادی و امید رو به من و این دوست نتیم  با وصل شدن به خودت ارزانی کن آمین
گلگلگل

نویسنده: محمدعلی رضایی [http://baseirat.mihanblog.com/]
 
نویسنده : هاشم : ۳:۳٩ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٠/٩/٢٧
Comments نظرات () لینک دائم