زیتون(روان شناسی ازدواج)

برای تربیت شدن باید مسافرت کرد گردش رفت وصله رحم داشت ارتباط حضوری داشت

 

در ابتدا ما باید نگاهی به موضوع رسانه بیندازیم و جدای از اینکه، این رسانه در چه کشوری و در چه نظامی مورد استفاده قرار می گیرد.

به لحاظ ارتباطی ، در ذات این رسانه ها تغییر، شتاب و دگرگونی است. وقتی ذات رسانه تغییر است، قاعدتا سکون و آرامش را به راحتی نمی توان در آن دید وهمواره التهاب به همراه دارد.

رسانه های امروزی حرف اول را می زنند و به تدریج کارکردشان این است که سبک زندگی آدم ها را تغییر می دهند.البته ما نباید از رسانه به عنوان حلّال همه مشکلات یاد کنیم؛ اما فرهنگ ما به گونه ای است که انتظار دارد هر موضوع اجتماعی، خانوادگی، فردی، فرهنگی، اقتصادی را رسانه اصلاح کند.به عبارتی همه نگاه ها برای حل همه مسائل یک طرفش به رسانه ختم می شود.درحالیکه رسانه نمی تواندهمه چیز را به راحتی حل کند.

دلیل این تصوراینست که رسانه آمده و جای خیلی از چیزهای دیگررا گرفته است. به عنوان مثال،در خانواده ها متاسفانه شاهد کاهش ارتباطات بین فردی و ارتباطات چهره به چهره هستیم. سبک گفتگو و نوع و فراوانی آن به شدت کاهش پیدا کرده است. یکی تلویزیون نگاه میکند، یکی روزنامه می خواند و یکی هم پای رایانه است. یکی ساعت 11 و دیگری ساعت12 غذا می خورد و... ،یعنی کاملا زندگی ها فردی و بدون ارتباط شده است. نتیجه این می شود که میزان گفتگو در خانواده ها به شدت پایین بیآید.

فرهنگ موجود ما و بسیاری از کشورها این است که همه برنامه را تا جایی که به برفک برسد نگاه می کنیم! به همین جهت در خانواده ها، نه ارتباط کلامی وجود دارد، نه ارتباط چشمی؛ بنابراین ، دیالوگی برقرار نمی شود و سلیقه ها صیقل نمی خورد. اصلا شب نشینی و مهمانی رفتن اتفاق نمی افتد.

نتیجه این است که آدم ها نمی توانند همدیگر را تحمل کنند و به سرعت تفاهم آن ها به هم می خورد. بعد از بیست سال زندگی همدیگر را درک نمی کنند و این ناشی از عدم استفاده درست از رسانه است.

به نظر شما آیا وظیفه رسانه است که فرهنگ استفاده از رسانه را به خانواده بیاموزد ویا اینکه خانواده می بایست،با کنترل و گزینش برنامه های رسانه ای، خود را از آسیب های رسانه ای مصون بدارد؟

کامنت زیتون:
مباحث موردنیازی رامطرح می کنید جالب است رسانه طبق تجربه من یک سرگرمی است مثل تخمه شکشتن
اثربخشی نداردبخصوص که اگر نگرش منفی به آن داشته باشیم یعنی افرادی که دران حرف میزنند را مواجب بگیردولت بدانیم
بهترین اثرگذاری برای تربیت مسافرت است افرادی مثل شهیدبهشتی وامام موسی صدر وامام خمینی که به اروپا سفرکرده اند بینشی انسانی اسلامی دارند به گستره وعمق اسلام ناب محمدی ولی آنان که سفرنکرده اند مثل آنها نیستند پس بهترین خانواده می تواند بابرنامه ریزی درست و تفریحات سالم که به پارک و صله ارحام و گردش میرود اندیشه اش را به فرزند تزریق کند بخصوص که درسفر و گردش فرزندان در تصمیم مداخله داده میشوند خودمن الگو ام عبدالله جوادی عاملی فیلسوف شهیرو عارف زنده عصرفعلی است اما اگرازرسانه حرف بزنداوغم میگیره وگوش نمیدم می دونم رسانه مخالف اندیشه های وی است ولی برای فریب من سخنان او راگزینش کرده پخش میکندفقط ازجراید یا کتاب افکارش رادنبال میکنم

عزیزه تکامل خواهی میگه از روستا برو شهر ، ازشهر برو شهرستان،از شهرستان برو مرکز،از مرکز برو  قاره ،ازقاره برو جهانگردی،ازجهانگردی برو کرات دیگه نه بالعکس پس برای تربیت سفرباید کرد

قاریان مصری که ازاین شهربه آن شهربرای یادگیری می روند شهرت جهانی می یابند اما شبکه قرآن رسانه ما کدام قاری را تربیت کرده ؟

نویسنده : هاشم : ۱۱:٢٢ ‎ق.ظ ; ۱۳٩٠/۱٠/٢٢
Comments نظرات () لینک دائم