زیتون(روان شناسی ازدواج)

درهنگام امیزش اگرمنی روی تخت بریزد نجس می شود حکم ان چیست؟

هم می توانی یک روتختی ازجنسی که آب و رطوبت ازآن به تشک تخت نفوذنکندتهیه کنی ومن بعد هم نگذاری نجس شودیعنی هنگام آمیزش یک تشکچه مخصوص که وسطش یا پشتش طوری باشد که منی ریخت نفوذ نکند تهیه کنی

هم می توانی ببری داخل بهار خواب یا ....تشک را بشوئی بگذاری آفتاب چند روز خشک شود

باید هنگام شستن با پا فشاردهی کثیفی خارج شود بعد مجدد آب بگیری اب بکشی

 

نویسنده : هاشم : ۱٢:٤٩ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٠/۱٠/٢٥
Comments نظرات () لینک دائم