زیتون(روان شناسی ازدواج)

به نظر شما عفاف چه تاثیری بر نهاد خانواده می گذارد؟

نوشته عقیل مصطفوی
برخی عقیده دارند که عفاف باید درونی باشد و دل انسان باید پاک باشد و اگر زن ومرد یکدیگر را به چشم برادر و خواهر ببینند نیازی به سخت گیری نیست!

 
اما این رابطه ی چشم ودل یک امر منطقی است. میان دیده و دل یک ارتباطی است (زدست دیده ودل هردوفریاد/هرآنچه دیده بیند دل کند یاد/باباطاهر)و ارتباطش از یک سو به آن سو است؛وقتی انسان چیزی را دید تحت تاثیر قرار می گیرد. این که می گویند:حجاب به دل است ، یک مغالطه است و هیچ منطقی پشت آن نیست.وقتی حالت درونی ما نمود بیرونی نداشته باشد، این در واقع گرفتن عفاف به شکل مرموزانه و مزورانه است. یک خانم نمی تواند بگوید:من عفاف دارم؛ اما در برخورد و ارتباط با نامحرم هیچ گونه حریمی را رعایت نکند.برخی از خانواده های ما تحت تاثیر برخی از نگاه های روشنفکرانه، فکر می کنند نشانه ی روشنفکری این است که حریم های خصوصی بازتر و آزادتر شود.

خانم شیلت می گوید: مصیبت دختران آمریکایی از آن زمانی آغاز شد که پدران و مادران آنها، دختران را رها کردند و فکر کردند که باید آنها را آزاد بگذارند.

اما سوالی که مطرح است اینست که عفاف چیست؟ آیا کسی که حجاب ندارد ، عفاف میتواند داشته باشد؟ آیا رابطه ای بین عفاف و داشتن دوست دختر و یا دوست پسر است؟ و در نهایت عفاف چه تاثیری بر نهاد خانواده می گذارد؟

به نظرمی آید که در جامعه ما، بیشتر از مسئله عفاف، به مسئله چادر زدن خانمها پافشاری می شود. چرا ذهنیتها در مورد حجاب به چادر زدن خانمهاست تا عفاف آنها!؟

برچسب‌ها: عفاف, حجاب, چادر, نهادخانواده

رویکردزیتون:

علت اینکه درجامعه ما به چادر بیشتر پرداخته میشه نشانه موج سواری متحجرین درجامعه است که سروصداراه می اندازند حجاب پوشش است هرنوعی که باشد

ولی متحجرین فقط چادر راقبول دارند وجامعه را دچار تناقض وپارادکس کرده اند مثلا طرف کارمنداست چادرش درداخل کیفش داخل ماشین است درب اداره به سرمی اندازد اگراجازه میدادند اسلام امام خمینی حاکم شود این مصیبت رانداشتیم

نه چادرداشتن نشانه عفاف است نه بی چادرها بی عفاف هستند یکی ازمشتریان یک بانک با چادرومقنعه واردبانک میشوددریک سفرخارجی همان مشتری با یکی ازکارمندان تصادفا به سفرخارج کشورمیروند کارمندمی بیند همان مشتری داخل هواپیما چادرش ومقنعه را برداشت وبدون پوشش موهایش را منظم کردوکنارشوهرش نشسته است بالعکس دراثارشهیدشریعتی امده زنی اروپائی به ایران سفرکرد فرش ایران را دیدهنرمندبود ودانشگاهی ولی نخرید

گفتند چرانخریدی گفت من چطوری روی این فرش بنشینم وقتی می بینم خون بدن دختران لای این قالی رفته تا بافته شود وگرسنگی اشان رارفع کنند (مضموم کلام او)مشابه همان کاری که ایت الله ارباب دراصفهان می فرماید چون این نان را زن حائضه پخته من نمی خورم چون زن حائضه نباید کارکنداوبایداستراحت کند درفرهنگ ما

علی ایحال منظوراینکه نه هرکه بی پوشش است بی عفاف است نه هرکه چادرداردباعفاف است عفاف هم درونی است هم بیرونی حتی یک دختربشدت مذهبی نوشته بادوست پسرم که صحبت میکنم دچارخودارضائی میشوم چکارکنم!وقتی گفتم صیغه محرمیت بخون بارجوع به فتوای مرجعی که اذن پدر را شرط نمیداند ولی اجازه نده به آلتت نزدیک بشه اگرفرصت خلوتی یافتید موقت محرم شو تا موقع ازدواج  برسد!!بشدت ناراحت شد!یاد علامه شرف الدین مرجع تقلید جامع الشرایط افتادم که ازلبنان به ایران سفرمیکند بدون همسرنمی خوابیده اگرکسی صیغه نمیشده به علمای طرازاول ان شهرایرادمیگرفته که احکام اسلام راترویج نکردیدبه ...که میرسد به خانمی میگویند صیغه اش بشو

میگوید من همینطوری کنارش میخوابم!!!!!!!!!!!!!!ولی صیغه نمیشوم

این هم نشانه اینکه افرادجامعه نیمه اگاه بقول شهیدبهشتی بدبخترین افراد هستند چادری اش همینطوری میخواد توی بغل یک مرجع تقلید بخوابد !این نشون میدهد که قشری نگری وسطحی نگری متحجرین انسان سازنیست عفاف سازنیست

نتیجیه گیری

عفاف عامل اصلی بقای خانواده است هیچ خانواده ای باخیانت یکی ازطرفین استحکام نخواهدیافت بخصوص خیانت و بی عفافی زن سبب ازهم پاشیدگی ان خانواده میگردد یا بدون اجازه همسراول ازدواج مجددمرد سبب طلاق وازهم پاشیدگی غالبامیگردد

عفاف همان تقوااست چه درخلوت چه درجمع باید رعایت گرددنمیشه درخلوت مشروبخوری کرد بگوئیم تقوادارد درجمع مشروبخوری کردبگوئیم ندارد درهردوحالت تقواندارد وبنیان خانواده برتقوااست دوست پسرودوست دخترشدن هم عوارضی دارد که وقتی سبب رابطه فیزیکی میشه هزاران مشکل به بار می اورد مدام سوال میشه بادوستم رابطه داشتیم پریودم یا پریودش عقب افتاده چکارکنم ؟دچاروحشت زدگی می شوند تعارض یعنی نوعی اختلال عصبی ایجادمیشه که ترشح هورمون استرس (کرتیزول )فوران میکند داغون میشوند ....

نویسنده : هاشم : ٦:٢٥ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٠/۱۱/۱٢
Comments نظرات () لینک دائم