زیتون(روان شناسی ازدواج)

میزان رویه مصرف ایرانیان و استانداردهای جهانی


گویند که ؛ مردم ایران از اسراف‌کارترین مردمان جهان هستند. مردم ایران منابع ملی خود را به مقدار قابل ملاحظه ای تلف می ‌کنند. اسراف در این منابع به اندازه‌ای است که بنا به آمار منتشره مصرف سرانه آب، انرژی، دارو، نان و دیگر مواد غذایی و صرف وقت برای انجام یک کار معین در ایران چند برابر استانداردهای جهانی است.این یک ادعای ساده و بدون استناد نیست. ایرانیان بیش از هر ملت دیگری و به ویژه بیش از استاندارد جهانی در هدر دادن منابع غذایی، انرژی و حتی وقت خود پیشتازند، در حالیکه میزان درست استفاده از منابع، یکی از پیش‌شرط های توسعه هر کشور است.

جداول مربوط به میزان هدر دادن منابع در ایران، به خوبی یکی از علل عدم توسعه واقعی و کیفی کشور را نشان می‌دهد؛ عاملی که اتفاقا در این نوبت بر عهده دولتمردان یا سیاست‌های نادرست آنان نیست، بلکه زاییده نگرش مردم در زندگی فردی و اجتماعی خود است. رویکرد مردم به استفاده از منابع که به تدریج در خلال سالیان شکل گرفته است، به آسانی هم از بین نخواهد رفت؛ اما بررسی و یادآوری آن، همواره تلنگری است، بر اینکه حرکتی برای اصلاح آن از سوی مردم انجام بگیرد.

جداولی که در پی می آید برگرفته از بنیاد کارآفرینی فروتن است که مروری اجمالی دارد به فرهنگ و رویه مصرفی مردم ایران زمین.


نخست مصرف مواد غذایی:


فرهنگ استفاده از مواد غذایی، شاید در هیچ کجای دنیا به اندازه ایران ناسالم و غیر اقتصادی نباشد.


1. نان :


منطقه سرانه مصرف سالیانه نان (واحد کیلوگرم) نسبت
ایران 160 ایران 6 برابر جهان
جهان 25

مردم ما پرمصرف‌ترین مردم جهان در مصرف گندم و نان هستند و با سرانه 160 کیلوگرم بالاترین مصرف سرانه نان را
در جهان دارا هستیم. لازم به توضیح است که
میزان تولید نان در ایران 25 میلیارد عدد است.
نان زیادخوردن متاسفانه به علت نشاسته بالا وخمیری  بودن الکل بدن رابالامی برد وپوست رازشت میکند


2. تخم مرغ:
منطقه سرانه مصرف تخم مرغ (واحد کیلوگرم) نسبت
ایران 8 تا 9 ایران یک سوم جهان
جهان 24

سرانه مصرف تخم مرغ در ایران 8 تا 9 کیلوگرم است که این رقم در کشورهای پیشرفته 24 کیلوگرم است.
تخم مرغ بالاترین ویتامین ب رادارد دارواعصاب است بخصوص اگرمحلی باشد ولی متاسفانه نمی خوریم


3. شیر:
منطقه سرانه مصرف شیر (واحد کیلوگرم) نسبت
ایران 90 ایران یک سوم اروپا
جهان 300

سرانه مصرف شیر در ایران 91 کیلوگرم در سال است که این سرانه در اروپا 300 کیلوگرم برآورد می‌شود.
همچنین براساس آخرین آمار در مورد سبد غذایی ایرانیان، مصرف لبنیات به ازای هر نفر روزانه 139 گرم است
که فقط 28 گرم از این میزان را شیر تشکیل می‌دهد.
در حالیکه مصرف مطلوب لبنیات هر فرد باید روزانه 225 تا 240 گرم باشد.
چون شیردرایران نامرغوب است بهترکه کمترمی خوریم بخصوص اینکه طبع اکثرمان بعلت غذای فریزشده سرداست وخرما هم مثل پیغمبرکنارش نمی خوریم شیرمحلی اگر یافت شود خوب است


4. شکر:
منطقه سرانه مصرف شکر (واحد کیلوگرم) نسبت
ایران 30 ایران 6 برابر جهان
جهان 5

سرانه مصرف شکر هر ایرانی 30 کیلوگرم و 6 برابر میانگین هر فرد در دنیا است.
شکر الکل دارد ومانع تولید و جذب ویتامین ب دربدن است انشاالله مصرفش ریشه کن شود


5. سویا:

منطقه سرانه مصرف سویا (واحد کیلوگرم) نسبت
ایران 0/5 ایران یک بیستم جهان
جهان 10

در حالیکه مصرف سرانه سویا در اروپا و آمریکا 9 تا 11 کیلوگرم برآورد شده است.
حجم مصرف این فرآورده در ایران تنها به نیم کیلوگرم به ازای هر نفر می‌رسد.

سویای تولید ی درایران تفاله است بهتراست که اصلا مصرف نکنیم


 
6. نوشابه:

منطقه سرانه مصرف نوشابه (واحد لیتر) نسبت
ایران 42 ایران چهار برابر جهان
جهان 10

ایرانیان سالانه بیش از 2 میلیارد و 900 میلیون تومان نوشابه استفاده می‌کنند. بنابراین از نظر سرانه مصرف نوشابه گازدار در ایران، رتبه اول جهان را داریم. سرانه مصرف نوشابه در ایران 42 لیتر است. در حالیکه این سرانه مصرف 4 برابر سرانه مصرف دنیاست.
نوشته یک ماده غذائی استرس زا می باشد که اعصاب راتخریب میکند انشا’الله مصرفش ریشه کن شود


7. نمک:

 

منطقه سرانه مصرف نمک در سال (واحد کیلوگرم) نسبت
ایران 6 ایران 2 برابر جهان
جهان 3

میزان استاندارد مصرف نمک بین 4 تا 5 گرم در روز است. در حالیکه ایرانیان بطور متوسط روزانه 8 تا 10 گرم نمک مصرف می‌کنند.
فقط قبل وبعد هرچه میخوریم بخصوص بعد غذا باید نمک دریا یا معمولی چشید دارو اعصاب است و مانع ایجاد گلو درد ودندان درد ودل درد
نمک یددار سرطان زاست چون ید افزوده شده ماده شیمیائی است وموادشیمیائی سرطان زا می باشند
8. میوه و سبزیجات:
منطقه سرانه مصرف سالیانه میوه و سبزی (واحد کیلوگرم) نسبت
ایران 30 ایران یک چهارم جهان
جهان 120

ایران در تولید 15 محصول اصلی باغی دنیا مقام اول تا دهم را دارد و بیش از 4 درصد از میوه و مرکبات جهان را تولید می‌کند.
اما
مصرف سبزی و میوه در کشورمان کمتر از میزان استاندارد جهانی است.
(روزانه هر فرد باید حداقل 400 گرم میوه و سبزی مصرف کند اما سرانه مصرف در ایران 100 گرم است!)
چون برنج سرداست وماهی سرد است باید درکنارشان سبزی بخوریم متاسفانه ماست یا ترشی یا سالادکه سرداست میخوریم سبزی گرم وخشک است مانع ترشی وسوزش معده میشه و مانع دیابت میشه ومانع فشارخون وچربی است


9. ماهی:

منطقه سرانه مصرف سالیانه ماهی (واحد کیلوگرم) نسبت
ایران 7 ایران حدود یک سوم جهان
جهان 18

بهترکه ایرانیان کمترمصرف میکنند چون باماست میخورند مریض ترمیشوند !!
طول عمر:
طول عمر ایرانیان %20 کمتر از میانگین جهانی است.
از بس بدغذا میخوریم

مرگ و میر:
حدود %40 از مرگهای روزانه به دلیل سوء تغذیه می‌باشد.
اوووووووووووووووهوم

در کشور ما از مجموع 800 مرگ روزانه 300 مورد مستقیماً به تغذیه نامناسب مربوط است.
اوووووووووووووووووهوم!!!!!!


وضعیت مصرف دارو:
منطقه میانگین سرانه اقلام دارو در هر نسخه نسبت
ایران 6 قلم ایران سه برابر جهان
جهان 2 قلم

آمار رسمی وزارت بهداشت می‌گوید در 8 سال گذشته، متوسط تعداد داروهای تجویز شده در هر نسخه، بیش از چهار قلم بوده است که در حال حاضر متوسط کشوری آن به 6/3 قلم رسیده است. این در حالی است که میانگین جهانی در این زمینه کمتر از دو قلم در هر نسخه است. یعنی در ایران بیش از سه برابر متوسط جهانی است.
این تقصیراز وزارت بهداشت است علم را بروزنمیکند


فضای سبز:

منطقه میانگین سرانه فضای سبز مترمربع نسبت
ایران 5 ایران یک سوم جهان
جهان 15


میزان مصرف انرژی:

1. برق:

منطقه سرانه مصرف سالیانه (کیلووات) نسبت
ایران 2500 ایران 3 برابر جهان
جهان 800


2. آب:

منطقه سرانه مصرف روزانه (لیتر) نسبت
ایران 300 ایران 2 برابر میانگین جهان
جهان 150


3. بنزین:

منطقه سرانه مصرف روزانه (لیتر) نسبت
ایران 90 ایران 6 برابر میانگین جهانی
جهان 15


4. گاز:

منطقه سرانه مصرف سالانه (مترمکعب) نسبت
ایران 1700 ایران 3 برابر میانگین جهانی
جهان 600

به طور متوسط ایران حدود 4 برابر میانگین جهانی انواع انرژی را مصرف می‌کند.


ساعات کار:

منطقه سرانه ساعات کار سالانه نسبت
ایران 2400 ایران 1/5 برابر میانگین جهانی
جهان 1900


ساعات کار مفید:

منطقه سرانه ساعات کار سالانه نسبت
ایران 300 ایران یک چهارم سرانه جهانی
جهان 1400


فضای ورزشی:

منطقه سرانه (متر مربع) نسبت
ایران 61 سانتی متر مربع ایران یک سوم میانگین جهانی
جهان 2 متر مربع


مطالعه:

منطقه سرانه زمان مطالعه روزانه (دقیقه) نسبت
ایران 18 ایران یک چهارم میانگین جهانی
جهان 70


زمان مکالمه با تلفن و تلفن همراه:

منطقه سرانه زمان مکالمه روزانه (دقیقه) نسبت
ایران 40 ایران چهاربرابر میانگین جهانی
جهان 10متاع ما، چیزی جز اندیشه ما نخواهد بود ...

 

نویسنده : هاشم : ۱٢:٠٥ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٠/۱٢/۱٠
Comments نظرات () لینک دائم