زیتون(روان شناسی ازدواج)

اِلای ساکن ژاپن:

شُعارِ بُزُرگِ ژاپُنـــــــــــیها :


اَگَـر یِـک نَفَـر مـی تَـوانَـد کــاری را اَنــجـــام دَهَـــد ,

تـــو هَــم مـی تَــوانـــــــــی آن را اَنــجـــام دَهـــی .

اَگَـر هیـچ کَــس نِـمی تَـوانَـد کـاری را اَنـجـام دَهَـد ,

 تــــــــــو بــایَـــــــــــد آن را اَنــجــام دَهـــــــــــــــی .

بهار-بیست دات کام   تصاویر زیبا سازی وبلاگ    www.bahar-20.com

  نَسخِه ایرانــــــــــــــی این شُعار ...

اَگَــر کَـسـی مـی تَـوانَـد کـاری را اَنـجـام دَهَــــد ,

 اجــــــــــــازِه بِــــدِه آن را اَنــجــام دَهَــــــــــــــــــد .

 
اَگـر کَـسـی نِــــــمی تَـوانَـد کـاری را اَنـجـام دَهَـد ,

چِــــــرا مـا وَقـتِـمـان را بَـرای آن تَـــــلَــف کُـنـیـم ... ؟

اِی بــابــا طَـرزِ فـِکـرهـا بـِبـیـن چِـقــَـــــدر فَـرق دارِه ؟
نویسنده : هاشم : ٥:۳٤ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٠/۱٢/۱٩
Comments نظرات () لینک دائم