زیتون(روان شناسی ازدواج)

امدادگری،جلوگیری ازخون ریزی،بازکردن راه هوائی،دم وبازدم وماساژقلبی

درسکته فقط باید بیماردرازبکشدتاامبولانس اورژانس بیاید ونبایدبه هیچ وجه مصدوم راحرکت داد

درامدادرسانی معیارنجات جان فردازمرگ است لذادراینجا ماساژودم دادن خانم اشکال شرعی که نداردهیچ واجب هم می باشد

باالعکس دختری دردریاغرق میشه یک مرد باهمین کار2+15تاچهل وپنج دقیقه که طاقت فرساست جان دخترجوان رابرمیگرداند برادردختردخالت وممانعت می نماید که اوراکنارمیزننداما درانتها تشکرمیکند

شلوغ کاری فایده ندارد سعی کنیم امدادگری رایادبگیریم انشاالله

 

نویسنده : هاشم : ٧:۳۳ ‎ق.ظ ; ۱۳۸٩/۱۱/٢٦
Comments نظرات () لینک دائم