زیتون(روان شناسی ازدواج)

مکاتب حدیثی شیعه

مکتب کوفه

مکتب بغداد

مکتب قم

درقرن اول هجری نوشتن حدیث (سخن پیغمبروائمه معصومین )ممنوع شده بود سخن پیغمبروائمه اجبارا حفظ وبرای دیگران بیان می شد

دریک دوره 900نفردرکوفه راوی حدیث بوده اند انها سخنان پیامبر وائمه را حفظ می کرده اند  درمدینه سخن امامان را می شنیده و به شهرخودشان می رفته اند اهل مدینه چون نمی توانسته اند بنویسند وحافظ کم داشته اند مکتب حدیثی به وجود نیامده است اما هوش واستعداد آن ها که حفظ میکرده اند بالابوده که اغلب ساکن کوفه و بغداد وقم بوده اند یا به این شهرها مهاجرت کرده اند

نویسنده : هاشم : ۱٢:٥٤ ‎ب.ظ ; ۱۳٩۱/۱/۱٥
Comments نظرات () لینک دائم