زیتون(روان شناسی ازدواج)

شادی و خوشبختی من در اختیار خودم است و خودم!

"طی تحقیقات وسیعی که توسط لازاروس و همکارانش صورت گرفت مشخص شد در یک جامعه آماری یک میلیونی از سراسر دنیا نقش ازدواج خوب در دست یابی به خوشبختی در افراد مختلف از جمله افراد شاد و یا افسرده و غمگین، فقط ۳ درصد است. به عبارتی در کمال ناباوری مشخص شد ازدواج خوب (الزاماً) باعث خوشبختی نمی شود. هرچند ازدواج خوب، یکی از مولفه های رسیدن به خوشبختی و موفقیت است؛ این ماییم که شادی و موفقیت را برای خود انتخاب می کنیم. در واقع طبق همان تحقیق ۶۰ درصد مصادیق خوشبختی و شادی در زندگی فرد در گذشته ی او و ۳۷ درصد به تلاش هایی که آن فرد در زندگی کرده مربوط می شود. ۳ درصد باقی مانده هم با "ازدواج خوب" مرتبط است".

نقل قول فوق، بخشی از مطلبی بود که طی ایمیلی دریافت کرده بودم. این یافته - که شاید چندان جدید هم نباشد - بخشی از حقایق پیرامون ازدواج یا شادی و خوشبختی در زندگی را روشن می کند، که برای من هم بسیار جالب بود و آموزه هایم را در زمینه ی "جامعه شناسی خانواده" غنی تر می سازد. تصور کنید چه بسیارند افرادی که فکر می کنند چون ازدواج نکرده اند بدبخت عالم اند، یا اگر طلاق گرفتند دیگر زندگی برای شان به انتها رسیده است، یا چه بسا افرادی که می اندیشند "اگر با این فرد ازدواج نکرده بودم/اگر از آن فرد طلاق نگرفته بودم، خوشبخت تر و موفق تر بودم" و علت همه ی ناکامی هایشان در زندگی شغلی و غیره را به همسرشان/شریک زندگی شان (که در دسترس ترین فرد در یافتنِ مقصر اصلی است) نسبت می دهند. طی مطالعات اخیرم، و آشنایی با آموزه های جدیدی از حوزه ی روانشناسی و غیر آن، در زمینه ی رسیدن به آرامش و بی نیازی (بخوانید خوشبختی)، متوجه ی درس های جدیدی شده ام که به عنوان مثال، کلید رفع مشکلات فرد، توجه و تامل وی در خویشتن و تاریخچه ی زندگی اش است و برای بهبود شرایط زندگی اش (در زمان حال یا آینده)، شرط اول، ایجاد تغییر و بازنگری در خود (و نه در دیگران) و دوست داشتن و بها دادن به خودش است، و توجه به همین اصل اساسی، راهگشای فرد به سوی کمال و شادکامی است. یافته ی فوق نیز در گزارشی که ذکر کردم به نوعی یادآوری همین نکته است که به جای "انتظار داشتن از دیگران" (مردی با اسب سفید، یا زنی که وصالش شادی عالم را به ارمغان می آورد) در جهت نیل به رضایت خاطر و موفقیت و شادکامی بهتر است انتظارات مان را متوجه ی رشد و کمال یابی خود کنیم و توانایی های خود را به کمال مطلوب نزدیک کنیم، که در نتیجه ی این تغییر و تحول مثبت، خواهی نخواهی بر پیرامون مان و شبکه ی ارتباطی مان با دیگر افراد اعم از والدین، همسر، دوست، فرزندان، همکاران، و غیره نیز تاثیر مثبت می گذاریم.

از مهمترین دستاوردهای این چنین یافته های تحقیقاتی، پاک کردن برخی تصورات نادرست (یا اسطوره ها/افسانه ها) است که در ذهن افراد در جوامع مختلف حک شده است بدون این که مبنای مشخصی داشته باشد. این گونه تصورات معمولاً باعث ناسالم شدن ارتباط افراد با یکدیگر می شود و بر سلامت اجتماعی خانواده لطمه وارد می کند. خیلی از افراد با این توهم وارد زندگی مشترک با فردی می شوند، که انگار تمام خوشبختی عالم با این ازدواج و رسیدن به فرد مورد نظرشان قرار است برای شان تامین شود، و وقتی زندگی مشترک شروع می شود و می بینند که پس از آن "معجزه ای" رخ نداد و اوضاع به همان روال قبلی در زندگی شان پیش می رود دچار سرخوردگی می شوند و فکر می کنند تمام خستگی، ضعف، سرخوردگی ها و عدم موفقیت های شان را باید به حساب فردی که وارد زندگی شان شده بگذارند، و به عبارت دیگر، با نوعی فرافکنی، مسئولیت کارها یا انتخاب های شان را به گردن دیگری (و نه خود) می اندازند!

دکترشیرین احمدنیا

این تحقیق هم هیچ کس راتغییرنمی دهیم مگراینکه خودش بخواهد رامی رساندان الله لایغیرمابقوم حتی یغییروا مابانفسهم  
هم می رساند ازدواج آرامش آفرین است لتسکنواالیهامی باشد21روم
البته تحقیق جامع نیست اگرارامش رامبنای خوشبختی قراردهیم مطلقه ها خیلی پرخاشگرند تجربه شده به ازدواج مجددکه رسیده اند شادشادشده اند
درحین عصبی بودن اگر رابطه جنسی برقرارشود شادی رخ میدهد

دریک تحقیق دیدم دخترانی که ازسن ازدواج انها گذشته وهنوزشوهرنکرده اند حرف هایی میزده اند که گوش های برادرانشان ازخجالت سرخ میشه
دریک تحقیق افرادی که نابارورهستند زوجی که ناباروند پرخاشگرند
البته اختلال جنسی به گفته دکترمجد رتبه اول بیماری های کشور است وزندگی بدون همبستری یعنی جداشدن یعنی آرامش نداشتن
خیلی ازافرادهستند می گویند نامزدمان شب امدخوابید صبح رفت هیچ نازونوازشی نداشت بعداینگونه ازدواج ها به جدائی منجرشده است
نتیجه اینکه ازدواج بعدازغذای ارگانیک مثل والتین والزیتون والعسل یسروهمچنین خواب درشب نومکم سباتا /لیسکنوافیه
ارامش بخش ترین پدیده است
البته کم خونی وکمبودکلسیم با90درصدکمبودسبب اختلال جنسی هستند که خوشبختی راسلب میکنند
آرامش راغذای خوب ورابطه جنسی  خوب وخواب خوب وامثالهم تامین میکند
یکسره تلوزیون نگاه کردن یا پخت وپزکردن ورقص ومعاشقه نداشتن سرکوب اضطراب است نه ارامش
کسانی که زیادفوتبال می بینند این سرکوب اضطراب نه ارامش
کسانی که رفیق بازند ومدام دنبال رفیق این سرکوب اضطراب است نه شادی وارامش
کسانی که به چیزی می چسبند این سرکوب اضطراب است نه ارامش
کسانی که چای زیادمی نوشند این سرکوب اضطراب است وبعدازیک ساعت تمام این ارامش های اینطوری کسب شده تبدیل میشه به طوفان غضب ومشاجره وکج خلقی وخودبینی و

نویسنده : هاشم : ٧:۳٢ ‎ب.ظ ; ۱۳٩۱/۱/۳۱
Comments نظرات () لینک دائم