زیتون(روان شناسی ازدواج)

تکنیک های موفق در زندگی مشترک 5بازشناسی

معمولا زوج ها سال اول عاشقانه زندگی می کنند ازسال دوم مشاجرات آغازمیشود بخصوص ازایامی که اولین فرزندشان پابه وجود میگذارد و وقت بین همسرونوزادتقسیم نمی شود.

زندگی مثل یادگیری است که 80درصد آموخته ها را فراموش می کنیم که باید بازشناسی وتکرار کنیم تا برهمان پایه بچرخیم وعاشقانه زندگی کنیم بازشناسی بهترین روش دربین سایرروش های یادگیری است سریع تر یاد می گیریم مثل سوال جاخالی یا چهارگزینه ای  که نوعی دیگر از روش بازشناسی هستند راحت ترازتشریحی هستند

اگرسیصد تصویرهمزمان ظرف ده ثانبه به ما نشان داده شود وبعد یک  تصویر نشان دهند که بین انها بوده وبگویند بود یا خیر ما به احتمال 99درصد پاسخ صحیح خواهیم دادکه بوده است

البته تصویرباید به واژه تبدیل بشود وبازگوئی شود تا یادگیری انجام شود بازسازی مرحله سخت تری است وبیشتر ازبازشناسی باید زحمت کشید تا رفتارها درست شود

آلبوم سال اول همیشه خاطره انگیزاست ویکی از راه های بازشناسی ابرازمحبت همسران به هم است به آلبوم بصورت علمی نگاه شود تا آرامش کسب کنیم وزندگی را برپایه عشق یادآوری کنیم وبه یاد بیاوریم

وقتی به تصاویرسال اول نگاه میکنیم به همان شیک پوشی ها بنگریم به همان صافی های صورت بنگریم واگر جوش دارشده یا چشم ها براثرکم خونی وفشارغذاهای ناسازگارباکبد تنگ ترشده با برنامه غذائی سازگارباطبع رفع کنیم وبا اجتناب ازپرخوری بهبود بخشیم

مثلا الان بعداز 5سال چی رابازشناسی کنیم ؟تریپ را ؟ بیان را ؟ میشود هردو را بازشناسی کردو بهبود بخشید

 

نویسنده : هاشم : ٥:٤۱ ‎ب.ظ ; ۱۳٩۱/۳/۳٠
Comments نظرات () لینک دائم