زیتون(روان شناسی ازدواج)

اصطلاحات رانندگی در اصفهان:

 

باتشکرازفرداخانم فرستنده میل ازاصفهون:

آیَم خُب میرونن!!!
تو سری سگ میزنی دیگه برا من رااااااااننده شدس
... گاب بضی این می روند...
نیگاش کون...با خیابون لاس میزِند
عینی شتر میروند
این لگن را ببر توش رخ بشور
تکون بده این وامونددا!
مرده شوری اون دس فرموندا ببردن
مسی سگی چوپون ویراج میدد برا من
هوووووووووووووووووش!چدسسسسسسسسس؟!
قِر قاچی میرِد...
سری خرا کج کون:بیپیچ
انگار خرس ..یهو سرشو کج میکوند...
با بوقش اسدس...!!!
این آیینه بغلارا برا خوشگلی نذاشتندا..!
اون دسه خر نیسا مالی راهنما زدنس
گوسفنداشا فروختس..ماشین اسدسا
تو می باس پشتی ماشینی رخت شوری بیشینی
یه مشت یابو سوار اومِدن شهر
ماشینسا الاغ نیسا
بپا دسه دنده تو یه جاید نرد
نیگاش کون...پش گاری نیشسس انگار
بدو یه وا از گله عقب نیافتی
افسره خر شد به تو تصدیق داد، تو چرا خر شدی گرفتی؟
هر کی یه قارقارک اِنداختس زیر پاش آ وِل شدس کف شَر
چه مرگدس ؟اون جلو افسره براد ری....س
خطاب به عابر بی توجه: این ماشین آهن پاره س، اگه بد بمالد از اینا نیست که خوشد بیاد، میزند نابودد میکوند....
باز خطاب به کسی که پشت چراغ است و حرکت نمیکند: بالاخره یکی از این رنگا را انتخاب کون آ سری جدد برو....
چراغ از این سبز تر نیمیشد. بفرماین. مختص اینها که چراغ سبز میشود و باز هم حرکت نمیکنند......
خطاب به کسی که یه دستش به موبایله، یه دستش توی بینی، یه دستش زیر صندلی، ... یه دس آ برا فرمون نیگر دار.....
تا بیخ رونش رو چپوندس رو گاز.....
چراغاش و بیگیرون....
بپا از عقب نمالی......نچسبون دری کونی جلویه...
جون بکن...پا بزن....اَی جوند بالا بیاد را برو....
به پا شهداری دوتایدون آ با هم نبرد؟ حیفی!!!.
قارقارِکا چند؟؟؟؟... لکاته.چند؟؟؟؟...
این تا گیوه را از رو گوشد ور دار(تا گیوه = موبال)
خردا یه جا ببند:پارک کون...
این ماشینا یه وا نفروشی، گنجیشگا آواره میشن. خطاب به آنهایی که بدنه ی ماشینش زنگ زده است و پر از سوراخ...
باید الاغ سوار شی این ماشین...
من نیمیدونم کی به این زنا گفتس میباس رانندگی کونن.....
گاز تو آشپزخونسا...مزه ترکمون کردنی مردا وقتی زن پشتی فرمون میبینن....
ترمز وسطیس...
تو می باس پشتی ماشینی رخ شوری بیشینی ضعیفه...
(معذرت) سردا از تو کونی این مبایل در آر آ حواسدا جمعی رانندگید کن....
اِز تو فرمون بیا بیرون...به کسی که صندلیش خیلی جلوس..
ی سبز طِلِب کار بودم از قبل....
آتیشش کن تا بریم این لگنا...
اُریفش کون...بشکِن فرمونا... برش گردون...همین فرمون بیا...پیچا میباد بُبُری...
بیا بیا بیـــــــــــــــــــــــــــــــــــا[][][]تا میخُرد...، خُب!
کارتی سوختم خالیس کِکِمال....
ماشین نوس فقد یه چارتا خالا میخچه به رَنگش هَ

 

نویسنده : هاشم : ۱:۳٩ ‎ب.ظ ; ۱۳٩۱/۳/٢٥
Comments نظرات () لینک دائم