زیتون(روان شناسی ازدواج)

رفتارامام سجادعلیه السلام باداماد

بسم الله الرحمن الرحیم

یک روحانی:عده ای درمنزل پیشوای معصوم چهارم امام مفترض الطاعه علی بن الحسین علیه السلام میهمان بودند

دامادحضرت واردشد

امام عبایش راتا زدزیرپای دامادشان انداخت

میهمانان که ازیاران حضرت بودند سوال کردند چرابین مافرق گذاشتی؟

امام فرمود:خدادختری به من عطافرمودبارمسولیتش رابدوش کشیدم تاکنون وایشان بزرگ شدوباربدوش کشیدن مسولیتش ازتوان من خارج شدآنگاه این مرد[دامادم]امدواین بارمسولیت راازدوش من برداشت وخودش بدوش گرفت تا لب گوربکشد آیاشماچنین خدمتی به من نموده اید !؟

یاران حضرت بااین پاسخ اقناع وقانع شدندوحق رابه حضرت دادندوگفتندخیرماچنین خدمتی به شمانکرده ایم

فرمودپس باید تفاوت میگذاشتم تارعایت حق اوراکرده باشم

مضمون حدیث بودکه ماخذش راباید پیداکنیم چون روحانی مذکوربرای قابل وثوق واستنادبود درج کردم

نویسنده : هاشم : ٩:٤۱ ‎ق.ظ ; ۱۳۸٩/۱٢/٩
Comments نظرات () لینک دائم