زیتون(روان شناسی ازدواج)

شاوو:هرکس بدنبال آن است که ندارد،ایران رتبه اول جستجو واژه ...درگوگل

طبق آمارهای ثبت شده در جستجوهای گوگل ده کشور زیر بیشترین جستجوکنندگان واژه معنویت بوده‌اند

 1. Philippines  

2. Australia  

3. South Africa  

4. India  

5. New Zealand  

6. Canada  

7. United States  

8. Ireland  

9. United Kingdom  

10. Netherlands  

 و ده شهر زیر بیشترین جستجوکنندگان واژه معنویت بوده‌اند  1. Brisbane, Australia  

2. Minneapolis, MN, USA 

3.Mumbai, India 

4.Sydney, Australia 

5.Delhi, India 

6. Melbourne, Australia 

7. Denver, CO, USA 

8. Vancouver, Canada 

9. Philadelphia, PA, USA 

10. Boston, MA, USA

آمار جستجو کنندگان واژه س ک س اما قابل تأمل است ایران رتبه اول

1. Iran  

2. Kuwait  

3. United Arab Emirates 

4. Canada 

5. United Kingdom 

6. United States 

7.Germany 

 Cities

1. Qom, Iran 

2. Mashhad, Iran 

3.Esfahan, Iran 

4.Tabriz, Iran 

5.Ahwaz, Iran 

6.Yazd, Iran 

7.Shiraz, Iran 

8.Tehran, Iran 

9.Fremont, CA, USA 

10.Toronto, Canada 

باتشکرازپریساخانم فرستنده ایمیل مذکور

پریساخانم به نظرم آماردقیقی است ؛جوانی به شاووگفت شمابرای چی می نویسی ؟شاووگفت برای یک لقمه نان

جوان گفت برای فرهنگ بنویسید

شاووگفت پس هرکس برای هرچی نداردمینویسد(جناح راست افراطی دقیق درکشورخودمان برای فرهنگ می نویسدوفرهیختگان برای یک لقمه نان ضمن ترویج اعتقادات صحیح خودشان)

غرب معنویتش ازشرق کمتراست بدنبال واژه های معنوی هستند درشرق به س ک س کمترپرداخته میشه حتی حلالش مثلاخانم ها زبان گفتگوندارندبلکه امروزه پسرهاهم ،مدام قهرهستندکه بازگشت به کودکی است ما را احساسی تربیت میکنندنه شناختی – عقلی،لذابیشتربدنیال این واژه هاهستیم.آمارسرچ اغلب واژه هادروبلاگهارانظرکنیم می بینیم بیشترین واژه ای که سرچ شده واژهای س ک سی وعروسی وازدواج وپوزیشن هاودرمان زودانزالی وسردمزاجی ولغت های مرتبط است

نویسنده : هاشم : ۱٠:٤۳ ‎ق.ظ ; ۱۳۸٩/۱۱/٥
Comments نظرات () لینک دائم