زیتون(روان شناسی ازدواج)

اسلام به پایداری ازدواج ها می اندیشد

اغلب مراجع معظم تقلید اجازه میدهند پس ازاینکه دختروپسربه توافق کامل رسیدند ومهریه تعیین شد وازمایشان انجام گرفت پسرموی سردختریابیشتررابرای یک لحظه ببیندبااینکه هنوزصیغه عقدخوانده نشده است

حکمت این کارچیست؟

درجامعه اسلامی باصطلاح همه غیرت دارندودیدن نامحرم برای یک لحظه هم برای انهاقابل قبول نیست اماچرااسلام این کارراتجویزکرده است؟!

اهم ومهم

مهم ندیدن نامحرم است امااهم پیشگیری ازطلاق است درحال حاضرازهر۴ازدواج یکی طلاق میشود این نشانه تحجراست متحجرانه نباید به مسائل نگاه کرد ومتحجرنبایدبود

پایداری واستحکام خانواده مهمترازاحساسات ما است

برخی جوانان مذهبی همینکه عقدتمام شد موی سرخانمشان رامی بینند ازاوابرازتنفرمیکنند وپاتوی کفش طلاق میکنند درصورتیکه اگر ان یک لحظه رارعایت کرده بودند یک عمربرای دوخانواده مشکل ایجادنمیکردند وتبعات اقتصادی طلاق وازدواج دامنگیرشان نمی شد واین حماقت است اسلام مخالف حماقت است اسلام روشن ضمیررادوست دارد ولی احمق رادوست ندارد

نویسنده : هاشم : ٦:۱٠ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٠/۱/۱٥
Comments نظرات () لینک دائم