زیتون(روان شناسی ازدواج)

اضطراب چیست ،تعاریف عملیاتی اضطراب-مضطرب کیست؟

اگرشوهری آلتش سیخ نشودونجنبدتادرآلت همسرش فروکنداین فردمضطرب است بالعکس اگرهمسرازشوهرش تنفرپیداکند وازهم آغوشی وهمخوابگی اکراه داشته باشد این فردمضطرب است اضطراب یک اختلال روانی است بایداعصابش راباغذاهای حاوی ویتامین ب وغذاهای سازگارباکبد(طبع)درمان کند

دارودرمانی دراین زمینه کاری عبث وبیهوده  است چون یک عمرنمیشه داروخوردهمانطورکه بی توجهی به این بیماری، بی شرمانه واحمقانه است وسبب مشاجره وطلاق ودرهم ریختگی دوخانواده وگاه دویاچندطایفه میشود

تعریف عملیاتی اضطراب قسمت اول

نویسنده : هاشم : ٩:٢۸ ‎ق.ظ ; ۱۳٩٠/۱/۱٩
Comments نظرات () لینک دائم