زیتون(روان شناسی ازدواج)

خواستگاری، چرا و چگونه ؟ نوشته آفتاب یزد

خواستگاری، چرا و چگونه ؟   

بسم الله الرحمن الرحیم

شــایــد بـپـرسـیـد کـه فـلـسـفـه خـواسـتـگـاری چیسـت؟ چـرا فـامیـل پسـر بـا هـدیه ای ارزنده به خواستگاری دختری می‌روند و از او تقاضای همسری برای پسرشان می کنند؟ و چرا دختر به خواستگاری پسر نرود؟ اینکه از قدیم، مردان به خواستگاری زنان می رفته‌اند و از آنها تقاضای همسری می کرده اند، نشانه حیثیت و احترام زن بوده ‌است. دست آفریدگار، مرد را مظهر طلب و تقاضا آفریده است و زن را مظهر مطلوب بودن و معشوق بودن. ‌خلقت، زن را گل و مرد را بلبل قرار داده است. غریزه مرد، نیاز و طلب است و غریزه زن، ناز و دلبری. ‌خلاف حیثیت و فطرت زن است که به دنبال مرد برود و خود را خواهان وصال او نشان دهد. برای مرد قابل ‌تحمل است که از زنی خواستگاری کند و جواب رد بشنود؛‌اما برای زن که می خواهد محبوب و مطلوب باشد و از قلب مرد سر درآورد، قابل تحمل و موافق غریزه نیست ‌که مردی را به همسری دعوت کند و احیاناً جواب رد بشنود و سراغ مرد دیگری برود. از این رو دخترانی که به ‌اصطلاح دلداده پسری می‌شوند و بعد از مدتی از او جواب رد می شنوند، گرفتار ناراحتی‌های روحی و روانی ‌شدیدتری نسبت به پسران می شوند. این روش، برخلاف تصور عده ای که می گویند: "زن به صورت کالایی ‌درمی آید که خریدارش مرد است"، با طبیعت زن و مرد سازگار بوده و موجب استحکام زندگی و استمرار آن می‌شود و همان ویژگی‌های زن بوده که مرد را به طرف خود کشانده و او را مشتاق وصالش نموده است و ادامه این ‌ویژگی، عامل بقا و کیان خانواده و موجب مودت و دوستی هر دو می شود.‌رسم خواستگاری مرد از زن، یک تدبیر ظریفانه و حساب شده است که از خصوصیتی که خداوند برای حفظ ‌احترام و حیثیت زن، در وجود مرد قرار داده و او را نیازمند وصال زن آفریده، سرچشمه گرفته است.

چگونه خواستگارانی را انتخاب کنیم؟

بنایی محکمتر از بنای خانواده ساخته نشده است. ابتدای این بنا، با خواستگاری آغاز می شود و چگونگی این آغاز ‌در سستی و یا تحکیم زندگی موثر می باشد و لذا خواستگاری از مسائلی است که باید مورد توجه هر دختر و پسری قرار گیرد.‌ملاک‌های گزینش همسر آنقدر دقیق و حساس است که بدون توجه و به‌کارگیری آنها، زندگی زناشویی دچار مشکل ‌خواهد شد. دختر و پسری که با هم پیوند همسری می بندند می خواهند هر یک مایه عزت و سربلندی دیگری باشد، ‌اســرارش را فــاش نـســازد، در سـخـتــی‌هـا و مشکلات یاری اش کند، به هنگام ناراحتی و افسردگی آرامش سازد، احترامش ‌کند و نیازهای روحی روانی او را برآورده سازد و واضح است که بدون رعایت مـلاک‌هـای لازم در ازدواج، حــصـــول چــنــیـــن اهـــدافـــی مـمـکـــن نیســت.‌در فــرهـنـگ اسـلام و کـلـمـات پـیامبر(ص) و امامان(ع)، بعضی ملاک‌ها را شرط ضروری ازدواج و بعضی دیگر را ‌به عـنـــوان فـضـیـلــت، مــزیــت و ارزش اضــافــی شمرده‌اند و عواقب و پیامدهای مثبت و منفی هر کدام را بیان کرده اند. امام صادق(ع) در پــاسـخ بـه مـردی کـه قصـد ازدواج داشــت، فـرمودند: بنگر که هستی و شخصیت خود را در چه ‌موضعی می گذاری و چه کسی را در مالت شــــــریـــــک مـــــی کـــنــــی و از دیــــن و رازت آگــــاه مــی ســازی؟ ایــن سـخـن ویژگی‌های اصلی و اســاســی یـک همسر را که رمز سعادتمندی خانواده اسـت، در عـفـت، پـاکدامنی و امانتداری ‌و دینداری خلاصه می کند. آنچه که برای هر دختر و پسری به هنگام خواستگاری به عنوان ملاک قبول یا رد ‌مورد توجه قرار می گیرد، چند چـیـز اسـت: 1- دیـنـداری 2- اخـلاق حسنه3- جمال و زیبایی، 4- ثروت 5- ‌تحصیلات و شغل.‌ از بین ملاک‌های فوق، رعایت دو شرط اول و دوم، ضروری و لازم است و شرایط دیگر فرعی و ارزش اضافی ‌هستند که اگر همسر آینده ، آنها را هـم داشـته باشد، درصد موفقیت و شیرینی زندگی بالاتر است. دوشنبه,12 اسفند,1387 - شماره : 2579

نویسنده : هاشم : ۱٠:٥۸ ‎ق.ظ ; ۱۳۸٩/۱۱/٥
Comments نظرات () لینک دائم