زیتون(روان شناسی ازدواج)

هوو

آفتاب آمد دلیل آفتاب ، قبلا نوشته بودم پوشش زن درمنزل هووی همسراست ودرهنگام مصالحه یک زوج جوان به او گفته بودم وقتی همسرت وارد منزل میشود دورشدن توازجلو چشمش به هربهانی ای چه غذا آوردن...هووی اوست 

سیده فخرالسادات محتشمی پور:

«می گم آقا هی نفرمایین اون هوو رو رها کن بیا به من برس...»

(از سایت روزنه پست اگه این آقا به حرف ما گوش میکرد)

دیشب (20/9/86) ازکنارخانم وسیده ... که درب حیات با هم گفت نگو! میکردند با یک سلام علیک گرم رد شدم ایستادن آنها طولانی شد وقتی‌ آمد پرسیدم کی‌ بود گفت فلانی ازجریان هوو دارشدنش مثل ابردربهاران بااشک  میگفت .به سایت فخرالسادات محتشمی پوررفتم تا ازنوشته همسرشان درمجله آئین 9 که مثل مویزوشربت هسته انگورکه رسوبات وکلسترول بد را ازرگها میشویند وازسکته وآنژی گرافی وبالن گذاری قلب پیشگیری می نماید بگم این مقاله نیزرسوبات را ازرگهای اسلام امام خمینی می شوید بااینکه قبلا پست را خوانده بودم تداعی اشگهای سیده ... با کلمه هوو درآن پست یادم آورد که قبلا این خبررا دراختیارفخرالسادات گذاشته ام :

قبلا ذکر کرده ام که دوخانم جراحی آپاندیس داشته اند که قسمتی ازلوله رحم آنها به اشتباه درحین جراحی برداشته شده ونازا گردیده اندبا اینکه مادرش سبب پیوند هم شده اما پیوند نگرفته  وهمسریکی ازآنهابدون اجازه ایشان ازدواج مجدد نموده است تا اوهم دراختیارفراکسیون حزب درمجلس قراردهد وسخنگوی فراکسیون به وزیربهداشت تذکردهد تا جراحان حواسشان را جمع کنند وتکرارنکنند چون شکایت به سازمان نظام پزشگی هزینه دارد ومستلزم تلف کردن وقت بسیاراست ویواشکی است که عموم آگاهی نمی یابند تا به زیردست هرجراحی نروند باید نماینده ازبعد عمومی جرم تذکردهد وازنظرشخصی به سازمان نظام پزشگی شکایت شود تا پرونده پزشک متخلف را به دادگاه بفرستند .

چقدرقشنگ !!گفتن اون هوو را رها کنید واقعا صداقت به این میگن! حرف دلشونو زدن!!!

------------------

جهنم اضطراب پشت سر ایستادن در اتوبوس نهفته است آی خانمی ، ای آقو ، بی جهت غر نزنید حتی اگر مجبور به اینگونه تردد شدید ، بلافاصله بعد از برگشت دراز کشیده یک وجب پاها اززمین بالاتر(راست قلب) باشد تاخون به مغز برسد وازغذای خون ساز هم استفاده نمائید چند انجیر یا 20 گرم گوشت را سریع سیخ کرده داغ کنید و بخورید تا هم خون شما تامین شود هم کمبود ویتامین ب ناشی از استرس شما تامین گردد واز عصبانیت ها کاسته شود ضمنا بعد از برگشت از بیرون منزل ، چنانچه شوهرتان درمنزل است این کار را با کمترین پوشش اندام انجام دهید چون پوشش همسر در منزل هووی شوهر است . همانطور که خانمی از هوو متنفر است شوهر نیز از پوشش همسرش درمنزل دچار گرفتگی وعبوسی وبد خلقی می گردد.

امروزه رفتارشناسی به این نتیجه قطعی رسیده که مردها با چشم به آرامش میرسند ووقتی وارد خانه میشوند ابتدا همانطورکه پیغمبرفرموده اند «بهترین صدقه این است که صبح که مرد ازخانه خارج میشود همسرش را ببوسد وظهرکه وارد میشود خانم اورا ببوسد» سپس خانم ، تا فرصتی ، تو،دید(چشم) همسرباشند وبه بهانه کاروغذادرست کردن و...ازچشم او پنهان نشوند

باز این کلمه هوو تداعی کرد که یادم آمد مدتی قبل برای‌مصالحه دوزوج جوان که مدتی بود جدابودند رفته بودم گفتم اگرمیخواهی همسرت غزنزند وقتی وارد خانه میشود ازمنظرش کنارنرو سعی کن توچشمش باشی چون پوشش تو ، دست شوئی‌ رفتن ودست وروشستن تو ، داخل آشپزخانه رفتن تو به هربهانه که باشد هووی همسرت هستند . دیگه پس ازآشتی نتونستم تجربه اش را تواین زمینه بپرسم تا براتون بنویسم .

آلبالوخانم (chickenlittl.blogsky.com)ازتوآشپزخانه بیا بیرون ، ببین طبق یک سند متقن درسایت روزنه (mohtashami.info)یک هوو به هووهای‌ عزیز آینده ات افزوده شد .جون آیدا که مامانش هی رفت تو آشپزخانه بیرون نیومد تا باباش رفت هوو مالش آورد ودوشتش سرکلاس بش گفت دیشب مامانتو با بابا توخیابان دیدم آیدا گفت مامان منو!!! دیشب من پیش او بودم ازخانه بیرون نرفت ! با گشت تعقیب که این سیده ...هم با پول هنگفت دادن به موتوسوارکشف هوو نموده اونو کشف میکند فیلمشو میگم .

چندسال قبل روزنامه جمهوری‌ اسلامی‌ نوشته کرداهی بود درنیمه کره چپ آفاق نه انفس !(غرب)حمام ها را درداخل اتاق خواب با نمای شیشه ای می‌ سازند که دیشب شنیدم درمحله ما هم رواج یافته است .به امید روز‌ی که آشپزخانه واتاق رایانه هم همینطور ازنمای شیشه ای باشد تا هووهای این آقایون هم ذلیل ونیست ونابود شود واین یک کاررفتارشناسی محض است نه استثنائی کودکانه یا اجتماعی که اماکولیزخانم متخصص آن است وکورت لوین گروهی اش را برای‌ مصرف کمترمتخصص است ونظریه میدانی اش میگه آجروسیمان تنی چند وقاچاق رامصرف نکن تا بخواهند ازخارج با پول نفت وارد کنند وترازتجاری مملکت را منفی کنند (سخنگودولت متوجه نشد ! به رئیس بگد!اون هم بگد: یک شیرفروش تورم درست کرده بیایید ازدم خونه من بخرید!)خدای من ! شیشه قزوین استفاده کنید . یک درمیون هم که استحمام کنید دیگه سنگ پاشو نیازندارید!جالب میشه؛ تورم هم نمیشه ! گرانی میخوره تو سرش!یعنی از100% که امسال رخ داده بخصوص تومسکن وعبورومروربیشترنمیشه!چقدرژالب میشه.  

===========================

عزیزی سوال کردند زنها با هوو ها چه کنند ؟

الحق والانصاف سوال زیبائی است که پست مذکور را کامل میکند

تصورمیکنم ، پست ازدواج دوم ونظرآیت الله صانعی ، درهمین زمینه بود تکلیف مردها رو روشن میکنه وقانون هم که مددکارخانم هاست .متاسفانه درحال حاضر که اسلام فرقه مصباح یه حاکم است وامام خمینی ازاین اسلام خیلی احساس خطرمیکرد به خاطرهمین چیزها بوده باشد

متأسفانه می بینیم که  با کمال بی حیائی رضایت همسراول را دارند توسط دولت دهم ازقانون حذف میکنند اشاره امام درنامه سوم اسفند 67به مارهای خوش خط وخال درحوزه علمیه قم باید مد نظرمان باشد . ثانیا شاید پست های  تنوع = شادابی ، زیبائی درمانی ، محبت درمانی و...مستقیم به کاربرخی افراد نیاید  اما به هرطریقی باید یاد فرزندانمون بدهیم یا اینگونه کتابها یا وبلاگها را بشون معرفی کنیم که با روش های‌ شاد زیستن وزیبا بودن درمنزل چشم ودل مرد را سیرکنند تا او را از رمق برای‌ هوو آوردن بیندازد واین باید یک رمزباشد برای خانم که با غذاهائی که درپست شادابی اومده وشناخت طبع خودشان  ومتناسب با آن غذا خوردن همسر را خسته کنند وازهوس بیندازد شاید یاد دادن برخی این چیزها به فرزندان توسط بزرگترها واجب باشد «ویل لاولاد آخرالزمان من والدیهم لایعلمون الفرائض (پیغمبر: وای برفرزندان آخرالزمان ازدست پدرومادرهاشون واجبات را یاد آنها نمیدهند)

 انتخابات مجلس هشتم خیلی ازاین جهت اهمیت دارد که ما افرادی را به مجلس بفرستیم که مخالف اینگونه لوایح باشند و این با حمایت ازنامزدهای‌ مجمع روحانیون که افرادی مثل سید محمد موسوی بجنوردی(پدرخانم سید حسن خمینی) که نظراتش مثل صانعی است مقدوراست انشاءالله

یک ساعت بیوه نشتن زنهای شوهرازدست داده جزضررجسمی وروحی چیزی عایدشون نمیکنه اگرکسی رو تو محل میشناسید تشویقش کنید که ابتدا افراد مناسب خوب را که مثل خودش هستند بشناسد وپیشنهاد  غیرمستقیم ازدواج با آنها بدهد تا هیچ عزیزی بی بهره ازسلامتی وتندرستی نباشد البته هرکس شرایط خودش را بهترمیشناسه که باید اونو هم درنظربگیره ولی مشورت دادن به اینگونه افراد مثل جام شراب بهشتی به دست آنها دادن است انشاءالله اجازه بدهید اینگونه بیندیشم تا مثبت اندیش باشم ودعای گوی شما عزیزان.نظرات شما هرچقدرهم که تلخ باشد موضوع را جالبترو پخته ترمی کند.به امید روزی‌که آسیب های اجتماعی درجامعه ما قلیل باشد یا نباشد انشاءالله

 

نویسنده : هاشم : ٢:٢۱ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٠/۱/٢٥
Comments نظرات () لینک دائم