زیتون(روان شناسی ازدواج)

چرامواقع تروما(حوادث)به افرادکه ترسیده اندآب طلامیدهند؟

طلایون آهن داردونوسان خون راتنظیم میکند حین حادثه فشارعصبی بیشترمیشه فشارکه بیشترشد قندخون می افتددرنتیجه ویتامین ب جذب نمیشه وعصبی میشویم یون طلاکه دراب جذب شده بنوشیم بهبودمی یابد

اما اب قند چون استرس دارد فشارعصبی وتنیدگی یعنی استرس رابیشترمیکندکه مضراست وهرچه که خوردنش برای بدن ضررداردحرام است

نویسنده : هاشم : ۳:٤٦ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٠/٢/۱۱
Comments نظرات () لینک دائم