زیتون(روان شناسی ازدواج)

روزه درمانگرخودارضائی است

 سلام،من واقعا نیاز به کمک دارم..... دختری هستم 21 ساله که زود شهوتم به جوش میاد و به همین دلیل سالهاست که دست به خود ارضایی زدم و حتی دو سه بار شیئی را به داخل آلتم وارد کردم که به اندازه 12 سانت و نوکش تیز بود ولی خونی ازش خارج نشده.حالا نگران پرده بکارتم هستم که آیا پاره شده یا نه ؟؟؟؟؟؟؟
در ضمن از آلتم همیشه مایعی بیرون میاد که من موندم حتی مواقعی که خود ارضایی نداشته باشم.دیگه خسته شدم نمی تونم اینطوری ادامه بدم میخوام از این کار دست بردارم از نگرانی زندگیم به هم ریخته و نمی تونم به دکتر مراجعه کنم .خواهش میکنم که کمکم کنید.

---------------------

سلام- ابتدااعصابت راتقویت بامراجعه به این ادرس زیتون(تغذیه اعصاب)  درتگ غذاهای حاوی ویتامین ب مرورکن وتگ غذاهای استرس زارانیزبرای پرهیزازآنهامرورکن انشاالله

تلاش کن انشاالله بامطالعه ،وبگردی،ایمیل بازی،...خودت راتصعیدبخشی واوج به سوی معنویت یعنی خیرخواهی خودت ومردم داشته باشی

ابتداخودت رادوست داشته باش وبرای سلامت اندام هایت وزیبائی انهاتلاش کن انشاالله

اگرمذهبی هستی روزه بگیرمثلا یک روزدرهفته روزه بگیردرپیشگیری ازخودارضائی موثراست

احتمالابدنت سردوتراست وعفونتش زیادکه ترشح واژنی داری درهمان لینک قبل که معرفی کردم درستون ثابت غذای طبع ها رامرورکن وغذای گرم وخشک انقدراستفاده کن که رنگ ادرارت برنگ طلاهای زردت درآید

همیشه درطول روزوضوداشته باش هفته ای یک مرتبه اگرمقدوراست به استخربرو شنای ضدافسردگی است ازخستگی ترامی رهاند

هرروزپیاده روی حتی درمنزل داشته باشد از١٠دقیقه شروع کن هرروزبیشترش کن تایک ساعت برسد

روغن زیتون بابوهرروزیک قاشق سربکش یا باغذابخور

ازخوردن سردیجات زیادخوداری کن

برای رهائی ازاضطراب پاره بودن پرده بکارت به پزشک متخصص زنان رجوع کن معاینه کن اگرپاره باشد مجبوربه ترمیم واژن هستی میدوزدتاموقع عروسی خون بیاید که متوجه نشودالبته اگرازابتدانگویندکه معاینه کنیم ببینیم نزدیکی داشته ای یاخیرکه متوجه میشوند باید دفاع کنی ازخودت وبتوانی انهارااقناع کنی مثلا بگوئی براثرورزش اینطورشده وهمان دکترکه میروی مشخص میکند که نزدیکی نداشته ای ولی شی آنراپاره کرده است .

توکل برخداکن مسیررانشانت میدهدبدون اینکه متوجه شوی یک دست غیبی همه اینهارابرطرف میکندانشاالله

بانمازجهاداکبرداشته باش یعنی نمازبخون مجبورمیشی خودت راپاک نگهداری چون خودارضائی سبب واجب شدن غسل میگرددمجبوری روزی سه مرتبه غسل کنی مهاری جلوتومی باشد که دست به ان کارنزنی انشاالله

ان الصلاه تنهی عن الفحشاء‌ والمنکر

خودارضائی منکراست نمازقطعادردرمان ان موثراست چون کلمه ان درابتدای ایه قران معنی قطعامیدهد.همین که توبه میکنی مثل طفل شیرخوارپاک هستی وامیدت به زندگی انشاالله بیشترمیشود

یاس نشانه وسواس است که ریشه اش اضطراب است غذاهای حاوی ویتامین ب اضطراب رامی کاهدوتنش رامیزداید چشمانت رازیباوگشادوپوستت رابراق میکند زیبائی سبب اعتمادبه نفس بیشترمیگرددانشالله موفق باشی خداپشت وپناهت .

غذاهای حاوی ویتامین ب وپرهیزازغذاهای استرس زا

 

نویسنده : هاشم : ٤:۱٩ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٠/٢/۱۱
Comments نظرات () لینک دائم