زیتون(روان شناسی ازدواج)

خواص زیتون در روابط جنسی چیست؟

اعصاب راقوی میکند اعصاب سالم روابط زناشوئی را بهبودمی بخشد

خاصیت دیگرش این است که اعضای تناسلی رانرم میکندودخول آسانترصورت میگیردهمانطورکه وضع معده رابهبودمی بخشد ودفع مدفوع آسانترصورت میگیردازآنطرف مقعدرانرم میکند

قلب راریلاکس میکند درنتیجه تپش رامی کاهدموقع مقاربت لذت بیشتری خواهیدبرد

کسانی که ناراحتی قلبی دارند نمیتوانند مقاربت مطلوب داشته باشند واگرجراحی شده باشند نیزدچاراختلال جنسی میگردند

نویسنده : هاشم : ٧:٤٢ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٠/٢/۱٩
Comments نظرات () لینک دائم