زیتون(روان شناسی ازدواج)

خانم دائی مرحوم دکتر شریعتی درکتاب خاطرات اومی گوید :

یک روز دیدم دکترباعجله از دستشوئی  می آید گفتم :چه خبر است .ا ین قدرمی دوید؟  

گفت یک مطلبی یادم آمده است که خیلی مهم است.می ترسم فرارکندوازدستم  

 برود .می خواهم فوری بنویسیم . سپس باخنده گفت : 

نویسنده مثل مرغی است که تخم  دارد این طرف وآن طرف می زند 

که تخمش رابگذارد.ماهم همین طور هستیم .  

نویسنده : هاشم : ٢:٥٩ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٠/٢/٢۱
Comments نظرات () لینک دائم