زیتون(روان شناسی ازدواج)

ظاهر چه قدر در ازدواج مهم است؟

چون مردان دیداری هستند وسفارش شده بازنان زیباازدواج کنند ظاهرخیلی موثراست البته زیبائی امری مقایسه ای است مقایسه بین دونفر

به همین علت میگویندحین خواستگاری اگرخواهرکوچکترزیباتراست درجلسه حضورنداشته باشد مقایسه میکندومنصرف میشه میرودمشابه ان زیباترراکه به سنش بخوردانتخاب میکند

رنگ لباس موثراست مردراجذب میکند هیچ کس لباس تیره رانمی پسنددونشانه افسردگی میدانند

مثلاازنظرظاهری زن نبایدبلندترباشدبلکه باید کوتاهترباشد چاق نبایدباشد نسبت به مرد چون هم اغوشی به سختی رخ میدهد

اگردخترگندمگون باشد شهوتش بیشتراست وبهتراست سردمزاج وبیمارنیست ازمردتنفرندارد سایربایدباغذاخود راتقویت کنند

نویسنده : هاشم : ٩:۳۸ ‎ق.ظ ; ۱۳٩٠/٢/٢٤
Comments نظرات () لینک دائم