زیتون(روان شناسی ازدواج)

درزندگی مشترک بیشتر ازهرچیزی رابطه عاطفی برام مهمه اشکال دارد؟

این یعنی افسرده ام

اگرادم 25درصداسترس داشته باشد بدنش گرم میشه راحت ازخیابان ردمیشه ماشین نزند به او وصبح راحت ازخواب بیدارمیشه و...به این فردمیگویندعاقل وسالم اگر استرسش بیشترشد میگن عصبی است

عاطفی هم اینطوراست اگرتا حدمعقولی عاطفی باشیم که کودک راببوسیم دیگران رادوست داشته باشیم خودمان رادوست داشته باشیم مشکل ایجادنمیکند

اگربیش ازحدبه این مسئله بیندیشیم مشکل ایجادمیکند

مشکل یاشناختی است هوشبهرکمتراز70است نمره درمدرسه بالاتراز12نمیره یاعاطفی است نمره ویادگیری 20است اما این ماه ... که همیشه نمراتش بالای 18بودشده 12و13چرا؟اینکه مشکل شناختی نداشت پس چراافت ؟مامان به باباگفته پول بده لباس گران بخریم ماه اینده عروسی دخترهمسایه است ... سرکلاس بجای توجه به درس  هواسش به این است که باباگفته برای ماه اینده پول نداریم لباس نوبرای شرکت درعروسی دخترهمسایه بخریم زنگ خورده هنوزماتمون زده نشسته دستش زیرچانه بغل دستی اش میگه ...کلاس تموم شدبلندشوبرویم تازه یادت می افتدباید درس راهم گوش میدادی!به این دیگه نمیگن دوست داشتن دخترهمسایه نمیگن عاطفه میگن بیمارروانی است باید برود روان پزشک ...

نویسنده : هاشم : ۸:٥۳ ‎ق.ظ ; ۱۳٩٠/٢/٢٥
Comments نظرات () لینک دائم