زیتون(روان شناسی ازدواج)

آیالذت مهبلی داشتن دردوره عقدبستگی اشکال ایجادمیکند؟

بله این سبب میشه توجه لازم رانداشته باشید واحتمال حاملگی که دردوره عقدبستگی هتک حرمت شما محسوب میشه رخ دهد

دراین دوره باید لذت بظری داشت ولی نگذاشت منی مردبه اطراف مهبل بریزد ومردراتشنه نگه داشت تا انتظاربکشدبرای دوره عروسی ولذت مهبلی واحترام زندگی رابیشترنگه دارد واین بدست خانم هامی باشد

 دختری نزدحاکمی رفت گفت فلانی به من تجاوزکرده ،حاکم نخ داددستش گفت نخ راازته سوزنی که دردست من است ردکن ، دخترهرکارکردنتوانست نخ به سوزن کند چون حاکم ته سوزن رابه چپ وراست میبرد دقیقاحکایت خانم هااست دردوره عقدبستگی

اصلانباید اجازه بدهی لذت مهبلی داشته باشید عادی میشه ازتشنگی می افتد احترامت رانمی گیرد این رایکی ازدوستان  تجربه کرده وگفته است که درعقدبستگی به مادرم گفتم  شوهرم میخوادلذت  مهبلی داشته باشیم مادرش میگه خودتان میدانید

این کارراانجام میدهند رویشان به هم بازمیشه ومشاجره همانا یعنی روزهای بعدبه مشاجره می افتند

نویسنده : هاشم : ٩:٠٤ ‎ق.ظ ; ۱۳٩٠/٢/٢٥
Comments نظرات () لینک دائم