زیتون(روان شناسی ازدواج)

انحرافات جنسی

مشاهده فهرست مطالب این کتاب

* مطالعه تطبیقی جرم شناسی و فقهی *
* تالیف:: امیر شریفی خضارتی- کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسی عضو پیوسته انجمن ایرانی جرم شناسی
* با دیباچه دکتر مهرزاد کیانی

انحرافات جنسی در واقع گروهی متنوع از بیماری ها و ناهنجاری های روحی و روانی هستند که مبتلایان آنها رفتارهای جنسی مغایر با مدل های پذیرفته شده و ارزش ها و معیارهای مقبول جامعه دارند .

از جنبه دیگر ، انحرافات جنسی از دیدگاه جامعه شناسان، به منزله یک آسیب اجتماعی تلقی می گردند . از نظر حقوقی و قضایی نیز غالب انحرافات جنسی به عنوان عملی مجرمانه شناخته شده اند و با مرتکبین این اعمال برخورد قضایی به عمل می آید .

بسیاری از افراد جامعه ، شناخت مناسبی از این انحرافات روحی – روانی ندارند باورهای غلط در مورد این نوع انحرافات وجود داشته و برخوردهای اجتماعی و قضایی نامناسب نیز همچنان نسبت به بسیاری از انحرافات جنسی صورت می پذیرند به نظر می رسد در این عرصه شناخت مناسب جهت آحاد جامعه در زمینه انحرافات جنسی علل ایجاد آنها و راه های درست پیشگیری و مواجهه فعال نسبت به آنها لازم است.

حقوقدانان سیاستگزاران قضایی و نظریه پردازان حقوقی نیز باید در وهله نخست اینگونه انحرافات را به خوبی شناخته زمینه های اجتماعی و روانی ایجاد کننده آنها را دریابند تا در حد مقدور با علل و زمینه های روحی و روانی ایجاد کننده آنها آشنا کردند و نهایتا نظام حقوقی و سیاست جنایی و کیفری مناسب در زمینه شناسایی مواجهه قضایی، پیشگیری و مجازات مرتکبین جرایم جنسی معمول شود .

در زمینه کمبود شدید منابع و متون مکتوب درباره انحرافات جنسی ، این کتاب که حاصل تلاش چندین ساله جناب آقای امیر شریفی خضارتی – دانش آموخته ممتاز و محقق دوره کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی – می باشد موفق شده است که توصیف مناسبی از انواع انحرافات جنسی با اتکاء به بررسی بسیار عمیق در متون علمی و نظریات خبرگان روانپزشکی و روانشناسی فراهم آورد ادبیات مورد استفاده در این اثر آنگونه است که افرد غیر پزشک یا روانپزشک یا روانشناس نیز به خوبی می توانند با این توصیف ها آشنا شده و به عنوان مستندی مناسب جهت برخوردهای قضایی و اقدامات پیشگیرانه اجتماعی برای کاهش این معضل به کار برند.

نویسنده : هاشم : ۱۱:۳٠ ‎ق.ظ ; ۱۳٩٠/٢/٢٥
Comments نظرات () لینک دائم