زیتون(روان شناسی ازدواج)

مد،نام گذاری

۰۶ بهمن ۱۳۸۷

 

بسم الله الرحمن الرحیم

اخیر امیر بعنوان پیش نام اغلب نوزادن پسر،مدشده است دراین روندخانواده بزرگان وعموم مردم مشابه است اسم نوه حجة الاسلام  سیدمحمدعلی ابطحی امیرعلی است.در خانواده مانیزچندکودک پیشوند نامشان امیراست .دراوج انقلاب نام های روح الله،یاسر،عمار،ابوذر،مالک،اشتر،محمد،علی،مهدی،....مدبودکه نام نوه امام خمینی نیزیاسراست که ابتداامام  به تصوراینکه ازنام یاسرعرفات گرفته شده سوال کرده اندپس ازتوضیح که ازنام صحابی امام علی گرفته شده استقبال نموده اند ،دردوره دفاع مقدس اغلب نام پسران ازشهدای فامیلشان بودیافرزندانی که درراه بودندوپدرانشان شهیدشدندنام پدررادارندمثل محمود،محموددرروستای فردو

نویسنده : هاشم : ۱٢:٤٥ ‎ق.ظ ; ۱۳۸٩/۱۱/٦
Comments نظرات () لینک دائم