زیتون(روان شناسی ازدواج)

باچشات میخندی اما تو دلت یه چیزدیگس،بهم میگی عزیزم تودلت یک کس دیگس!!

http://marvestan.blogfa.com/post-384.aspx

علاوه برشعرفوق درلینک مذکوراین راهم ازلینک زیربخونیم :

خیانت

همیشه در محافل زنانه، از مردان متاهلی که هوای زنان دیگر را در سر می پرورانند با نفرت و انزجار یاد می شود. من می توانم چنین مردی را مورد اهانت و تحقیر قرار دهم. بدون کوچکترین بخششی، شخصیتش را خرد کنم. یا فریاد کشیده ، بد و بیراه بگویم. نه نیازی به نگاه مثبت او دارم، نه از رنجش او نگران می باشم. اما واکنش همسر او چگونه خواهد بود؟ آیا این وضعیت را تحمل می کند؟ می تواند هر روز را به بحث و جدال بپردازد؟ می تواند با هر لغزش، درخواست طلاق دهد؟ ...

در مقابل مردانی وجود دارند که هرگز به سمت خیانت نخواهند رفت. حتی از فکر آن گریزانند. چه چیز باعث می شود که مردی با وجود همسری زیبا، تحصیل کرده و دارای تفکر و شعور، خیانت می کند، در مقابل مردانی که به عشق خود وفادارند؟

نظرات این لینک رانیزباکلیک کردن روی ان بخونیم خوبه

http://ashkemah.blogsky.com/1390/02/31/post-74/

زیتون : مردها بی نهایتخواه هستندامام درکتاب چهل حدیث میگه همه زنان یک شهرراهم که به یک مردبدهی بازهم میگه میخوام بایدبانفس سرکش مبارزه کردوقانع بودبه یکی
منتهی برای مبارزه بایدحاشیه های امن راازهمه گرفت

اگرزن اول درست رفتارمیکردمی رقصیدعریان می گشت درمنزل وسه تا شورت وشلوارروی هم نمی پوشید بعلت کم خونی غرنمیزد مانع این کارمیشد انطورکه فیلم دیشب باباتودیدم ایدا

درخیابان بامادرت

که یک زن غریبه بوده نه مامان ایدا

که میگه مامانم مثل یک کارگرصبح تاشب توخونه کارمیکندوان شب بیرون نرفت بابا با کس  دیگه بوده
زن بایدخانمی کند نه نقش یک کارگررابازی کند

نویسنده : هاشم : ۱٠:٥۸ ‎ق.ظ ; ۱۳٩٠/۳/۱
Comments نظرات () لینک دائم