زیتون(روان شناسی ازدواج)

کوئیزنوشته نارسیس

 

بسم الله الرحمن الرحیم

متاسفانه وبلاگ نارسیس فعلافیلترشده واین قبلاازان کپی شده است

کاری کنیم که مایه افتخاراون کسی باشیم که پیرو او هستیم با کارهای معمولی افتخارپیغمبر باشیم وامام صادق هم درجواب دوستانش که گفتند فلانی طرفدارشماست وخیلی خوب است فرمود خدا لعنتش کند[کاری می کند که آبروی مابرود]به نظرشما جامعه شیعه ایران که مدعی پیروی ازپیغمبر وامام صادق بعنوان رئیس مذهب است به این جامعه که ازهر4ازدواج یکی ازآنها منجربه طلاق می شود و2تای دیگر تا آخر عمر با مشاجره ودلخوری‌ وناراضی زن وشوهر ازهم ادامه می یابد وهمراه خشونت وظلم به همدیگر است افتخارمی کنند؟؟؟؟؟؟؟! آیا این است معرفی مکتب امام صادق به دنیا که دربین پیروانش این همه طلاق باشد آنهم بین قشر دانشگاهی وتحصیل کرده که درصدش 50%است . به همین منظور زیتون برای کاستن از این ننگ وجنایت درجامعه شیعی مبادرت به نکات آموزشی‌ می‌نماید جنایت تنها منحصر به چاقو کشی وقتل نیست رها شدن زنان وکودکان ناشی ازطلاق وبدرفتاری‌ ، جنایتی‌ وخباثتی‌ بالاتر ازجنایت است ظلم به خانواده ها سبب شده خباثت یزید زبانزد شود تا بگویند فلانی مثل یزید است والاچاقوکش ها را که میگویند مثل شمراست.دراین پست ازمطلب وبلاگ نارسیساکه جنبه آموزشی دارد وبا موج رفتارشناسی وسایکلوژی‌ وسکسلوژی سکسشان را انجام میدهند استفاده شده که تقدیم دوستان می‌گردد شرح زیتون درداخل قلاب وبا رنگ متفاوت آمده است:

اولین کوئیز[عروسی]

من به شدت از کوئیزمی ترسیدم!!!!چون همه ی اونایی که باهاشون صحبت می کردم ،می گفتن:کوئیز درد میدارد و این است و آن!!!!

و من فک می کردم موقع کوئیز دیگر قد ۲۰ لیتر از ما خون میرود!!!!

بعد عقدمون چند بار خواستیم برای کوئیز برویم ،اما به دلیل وحشت زیاد من امیر به همان تست اکتفا نمود و پشیمون شد و از خیرش گذشت!!!!اما اولین خاطره ی کوئیزمون :

شبش ،من و امیر با هم شام خوردیم،بعدشم امیر اومد لبهاشو گذاشت روی لب های من و یکمی عقشبازی،[داستان معاشقه علمی درپست تنوع = شادابی رجوع شود]بعدم منو بغل کرد و برد تو اتاق خواب!!!بعد از اونم لباسامو آروم آروم درآورد و همچنین لباس های خودشو...و منو گرفت تو بغلش و تمام بدنمو لمس کرد...تا دستای امیر به تنم می خورد عین برق گرفته ها می لرزیدم!!!!منم اینقده سرخ شده بودم عین لبو !!!!نمیدونم چقدی عقشبازی من و امیر طول کشید ،اما وقتی امیر دید من از نظر روحی آماده ام رفت برای فتح قله و افراشتن پرچم!!!

در تمام اون لحظاتی که مثل ۱ ما هی کوچولو تو دستای امیر لیز می خوردم و نفس های داغمون همراه داغی تن امیر و  من باهم رد و بدل می شد اینقده برام لذت بخش بود و با یک رعشه واوج لذت که اصلا" نفهمیدم کی کوئیزمان شروع شده بید و قله فتح شده بید!!!!البته امیر چند بار ازم پرسید که درد ندارم که؟!!!منم گفتم: نوچ!!!!بعد از اونم امیر بغلم کرد اینقدی موچم کرد و نوازش...بعدشم که خواستیم بخوابیم، منو گرفت تو بغلش و گفت: عزیزم بهت خوش گذشت؟!!و ازم پرسید که برام لذت بخش بود یا نه؟!!!منم اینقدی ذوق ذوق کردم و گفتم: من عاشق کوئیز[مقاربت یاسکس] می باشم!!!!بعدم نیشست و منم گذاشت رو پاهاش اینقدی منو ناز کرد[کاری که موقع مشاهده تلوزیون همسران میتوانند انجام دهند یا مرد علاقمند به فوتبال میتواند همین کاررا انجام دهد درحالیکه همسرش روی پاهایش خوابیده ، معاشقه نماید وازفرصت استفاده کرده برنامه مورد علاقه اشان را ازتلوزیون یا ...مشاهده نماید] اینقدی منو ناز کرد مو هامو  و تمام تنمو!!!!منم سرمو چسبوندم به سینشو تنشو موچ کردم....اون شب فک کنم ،من و امیر فقط تونستیم قد چند دقیقه بخوابیم، بیشترش رو هم به عشقبازی و بوس اینا گذروندیم....چون اولین تجربه ی من از کوئیز برام بسیار لذت بخش بوده باعث شده کوئیز زیاد دوست میدارم!!!!!البته این رو هم بگم که در اکثر موارد کوئیزهای مان طولانیست به خاطر همین عشقبازی های قبل و بعد اون. [در حدیثى از حضرت امام رضا(ع ) در نامه به مأمون چنین آمده است : قـبـل از آمیزش آنچه مى توانى با همسرت رفتارى شهوت انگیز پیش گیر و [مواضعى که شهوت رابـیـدار مى کند تحریک نما] ...چه , این عمل سبب غلبه میل جنسى او مى شود و آثار آن در چشم وصورتش نمایان مى گردد و مى خواهد از تو مانند آن را که تو از وى مى خواهى.]اما عشقبازی قبل از کوئیز [پیامبر اسلام (ص ) فرموده است : زن بـایـد بـراى شـوهـرش با نیکوترین عطرى که دارد خود را معطر سازد و زیباترین جامه اش را بـپـوشـد وبـه جـالـبـترین صورت , خود را آرایش نماید و صبح و شام خویشتن را به شوهر عرضه کند و فرموده اند: بـهـترین زنان شما زنى است که وقتى با شوهر خلوت کند همچنان که از لباس برهنه مى شود,ازحـیانیز برهنه گردد وچون ازخلوت با شوهر بدرآید ولباس بر تن کند, جامه پولادین حیا را نیز بپوشد] دروبلاگ خانواده درمانی آمده :«در اسلام , با وجود همه تاءکیدها بر عفت ورزى زنان , حیاى بیجاى آنها مورد نکوهش قـرارگـرفته است .حیاى بیجا براى زن نه تنها نشانه فضیلت و شخصیت نیست , بلکه از منزلتش هـم در نـزدشوهر مى کاهد و ممکن است شوهر را به سوء ظن وا دارد.این صفت را حیاى احمقانه گفتن بهتراست تا پاکدامنى .دکتر ((استون )) مى نویسد: ((در روابـط جـنـسى , زن نباید به هیچ وجه نقش مفعول [عنصر خونسرد و بى میل ] رابازى کند.

صـحیح است که خانمها میل دارند حتى عملى را که در انجام آن میل ورغبت وافر دارند به اصرار دیگران انجام دهند, با این حال عمل اشتباهى است اگرزن در مورد عمل جنسى از خود فعالیت و علاقه نشان ندهد.هـیـچ عملى بدتر از خونسردى حقیقى یا ساختگى خانمها احساسات مردان باشوق و حرارت را آزرده نمى سازد.این یکى از علل شایع ناهماهنگى در زناشویى است .هـمـان طـورى که فعالیت مرد در تحریک زن سبب مى شود که عکس العمل تحریکى خودش هم افـزوده گـردد بـه هـمـان طریق علاقه و فعالیت زن هم سبب مى شود که علاقه و میل شهوانى خودش زیادتر شده , براى انجام روابط زناشویى آماده گردد))پیامبر اکرم (ص ) فرموده است : بهترین زنان شما آن زن با عفتى است که به آمیزش با شوهر تمایل بسیار داشته باشد .در این حدیث شریف شگفت آن است که علاقه و همبسترى را در کنار عفت ذکر کرده است , یعنى که این دو با یکدیگر هیچ منافاتى ندارند.در جایى دیگر آن حضرت مى فرماید: با زنى که به آمیزش بى علاقه باشد ازدواج نکنید .بـنـابـراین بسیار بى معنى است که بعضى از زنان براى آنکه خود را افرادى مستقل و با اراده نشان دهـنـد,نزد همجنسانشان خویشتن را بى نیاز از مرد و بى علاقه به اعمال زناشویى نشان مى دهن

 یکى از روان شناسان امور جنسى زنان مى نویسد: (( بـراى مـردى کـه شوق و حرارتى ویژه به همسرش دارد هیچ عملى بدتر از خونسردى حقیقى یا ساختگى خانمها احساساتشان را آزرده نمى سازد. پـیـامبر اکرم (ص ) فرموده است : ((خیرنسائکم العفیفة الغلمة ))  یـعـنـى بـهترین زنان شما زن باعفتى است که شهوت جنسى اش زیاد و به آمیزش با شوهر هر چه بیشترمتمایل باشد. خـداى متعال وجود زن را به گونه اى آفریده است که در صورت سلامت روحى  بى سبب غرایز جـنـسـى اوبیدار نمى شود و تا با تماس بدنى تحریک نگردد خود آغازگر ارتباط جنسى نمى شود. پـیـامـبـر اکـرم (ص ) در همین باره فرموده است : هیچ یک از شما با همسر خود همانند حیوانات نـزدیـکـى نـکند بلکه باید میان زن و شوهر قاصدى باشد.پرسیدند قاصد چیست ؟ فرمود: بوسه و سخن .و نـیـز فـرمـود: سـه چـیز از ناتوانى است :...یکى آنکه شخص با همسر خود قبل از گفتگو و انس , مـقاربت کند و پیش از آنکه زن ارضا شود خود را ارضا نماید.مردى پرسید: اى رسول خدا, چگونه چنین کند؟ فرمود: خوددارى و درنگ کند تا از هر دو انزال شود.]»هم آدمو از نظر فکری آماده می کنه هم از نظر روحی و باعث می شه که تو اوج لذت هم مرد و هم زن هر دو نفرشون ارضاء بشن!!! چون هربار کوئیز به من و امیر آرامش فکری و روحی میده و برامون یک مسکنه!!!!اصلا" پایه و اساس ۱ زندگی موفق داشتن کوئیز عمیقه!!![به پست هنرزن قسمت 15 نشاط جنسی وقسمت 14دانش زناشوئی رجوع شود، مقاربت صحیح یک دریا سلامتی برای‌ دوطرف همراه دارد وبالعکس سکس بدون معاشقه سبب عدم انزال وارگاسم زن میشه درنتیجه تجمع خون درلگن را به دنبال داردکه منجربه دیسک کمر می گردد،دراین زمینه به کتاب شهید دکترسیدرضا پاکنژاد بنام ازدواج رجوع شود]اما [افراد ناوارد]بعد ۱ مدتی دچار چنان افسردگی و وچی می کنن که از ادامه ی زندگی می مونن چون موقع کوئیز اون شرایط لازم رو برای هم دارا نمی باشن و مرد یا زن اونجور که باید ارضاء کننده نمی باشد.و همین باعث مشکلات عمیق بین زن و شو هر ها می شه نماند [به تحقیق درمقالات کنگره خانواده ومسائل جنسی آمده که 40% طلاقها ناشی ازنداشتن کوئیز صحیح بین زن وشوهرهاست ، تغذیه هم مهم است که دراین زمینه به پست تنوع = شادابی‌، تغذیه کوئیزوسکس رجوع نمائید.] و متأ سفانه اثر سوئی حتی روی فرزندانشونم داره . البته این اولین خاطره کوئیزیم بود با سانسور.

نویسنده: زیتون. جمعه 5 بهمن1386 ساعت: 8:36 - نارسیس آنچه درسکس منع شده مشاهده افراد سکس کننده توسط فرد دیگراست نه تشریح وآموزش آن . یکی ازیاران امام صادق سوال میکنه بازی با آلت تناسلی زن چه حکمی دارد میفرمایند لذتی بالاترازآن دردنیا نیست واگر یک زن هم سوال میکرد شاید همین پاسخ را برای مرد میگفتند.  امروزه همانطور که مدیروبلاگ شادابی که سکسلوژیست است بصورت تجربی که ازمراجعینش گرفته اثبات کرده که هیچ لذتی بالاتر ازاین بازی برای‌ زن نیست وامکان ندارد زن با این بازی به اوج لذت(ارگاسم وانزال) نرسد اما متأسفانه آنها که سالهای اولیه زندگی مشترک را می گذرانند فاقد تجربه اند وبیشترطلاق بین اونهاست ودروبلاگ خانواده درمانی هم روان شناسان امورسکس بصورت تخصصی پاسخ داده اند . آموزش کوئیزیک امر حیاتی برای‌ سلامتی‌ وپیشگیری ازطلاق است من گاها ازدوستانی‌ که مشورت میکنند می‌ پرسم میگن ما خوشمان نمی‌ آید واز آن طرف هم دارو اعصاب مصرف می کنند حتی‌ به یکی‌ از دوستان که رفت وآمد داریم دیدم جیغ برسر بچه اش میزند گفتم مشکلت ارضاء نشدنت است هر وقت این حالت را داری‌ برو خودت را ارضا کن . درگزارش کنگره مسایل جنسی خانواد ه دردانشگاه شاهد هم آمده که بیش از 60% زنان اکراه دارندازاینکه شروع کننده باشند درحالیکه پیغمبر فرموده «زن باید صبح وشام خودش را به شوهرش عرضه کند »واین دوحالت دارد خود را آماده نشان دهد یا اینکه مستقیم بازی تناسلی ومعاشقه را شروع کند.طبیعت مرد طوری است اگر دریک روز صد مرتبه هم خود را ارضا کرده باشد دوست دارد مجدد ارضا شود با زیبا بودن وآماده بودن زن است که مقدورمیشه واز پرخاشگری مرد پیشگیری میشه . آیا اگر همسران روزی 10مرتبه مقاربت داشته باشند لذت آنها تکراری‌ است؟ هرگز ، بلکه هرلذتی طعم لذیذ خودش را دارد . پست قتل های خانوادگی آذر را بخون زنان با پوشش (قطع مستقیم امواج)هم که هستند مردانی که حتی‌ متأهل هستند ازشدت فشارمبادرت به خانم ربائی می کنند وبا اینکه میدانند اگردستگیرشوند به خاطر مفسدبودن اعدام میشوند این کار را کرده اندوریسک به این بزرگی را می پذیرند.

نویسنده: نیلوفر- پنجشنبه 4 بهمن1386 ساعت: 18:35/ ولی خداییش تو دیگه ترکوندی با این پستت!خب من که در این موارد به شدت بیسواد و چلمن می باشم ....این جمله ات رو هم به آقا امیر بگو بده تو روزنامه ها چاپ کنن!:اساس زندگی موفق کوئئز عمیقه!!!!!!!!!!!!!!!!نویسنده: نارسیساپنجشنبه 4 بهمن1386 ساعت:      18:56 ببین نیلوفر، این یک چیز پیش و پا افتاده و خیلی جزئی زندگیه ، خیلی پایین تر از این حدیه که بخوایم درباره اش بحث هم بکنیم جزو بدیهیاته آموزش درست و روش های درست باعث می شه جامعه ای شاداب تر و سالم تر داشته باشیم

نویسنده: احد- پنجشنبه 4 بهمن1386 ساعت: 19:9/جالب بدونید از نظر آمار بیش از 50% از متاهلین به خاطر نداشتن کوئیز خوب رنج می برند و متاسفانه اکثرا به طلاق ختم میشه . من میگم کوئیز خوب دادن و گرفتن واقعا یک هنر هست. متاسفانه این چیزها در جامعه ما با توجه به فقر فرهنگی[عدم شناخت ازفرهنگ پیغمبر وائمه معصومین] که داریم بد تلقی میشه، بعنوان یک مرد میگم:خانمها اگه در کوئیز مشکل دارید حواستون رو جمع کنید، شاید شوهرتون رو به همین دلیل از دست بدید،نه تنها جسمشو بلکه روحش هم از دستتون میره،این امر برای آقایون هم صدق میکنه بهتره بدون هیچ خجالتی آموزش کوئیز واقعی رو ببینید و در مورد ارگاسم اطلاعات بیشتری کسب کنید شرایط روحی و محیطی و زمانی در این کار خیلی مهمه،و باز متاسفانه ما مردها بدون پیش زمینه دوست داریم خیلی سریع نه تنها کوئیز بلکه امتحان فاینال بگریم و بعد بریم سر کار ،اینکار طرف مقابل رو زده خواهد کرد

ارتباط روحی عمیق + ارتباط جسمی عمیق = عشق

عشق - ارتباط روحی == هوس

عشق - ارتباط جسمی == دیوانگی در عاقلی

عشق - ارتباط روحی - ارتباط جسمی = توهم

نویسنده: هاله . پنجشنبه 4 بهمن1386 ساعت: 21:0/راستی این جمله ای که آقای احد نوشتن واقعاً درسته:

"متاسفانه ما مردها بدون پیش زمینه دوست داریم خیلی سریع نه تنها کوئیز بلکه امتحان فاینال بگریم و بعد بریم سر کار "آفرین اینو دقیقاً راست میگه و تازه همین مردها چه انتظاراتی هم دارن و دوست دارن که طرف تو کوئیز اول هم بشه!!! خب عزیز من اگه اینا رو بیان آموزش بدن خیلی از مشکلات حل میشه

نویسنده: مامانی عاشق/پنجشنبه 4 بهمن1386 ساعت: 21:45/کوئیز اگه کل زندگی یه زن و شوهر نباشه ولی انجام درستش در ارتباط اونا خیلی تاثیر میذاره البته اندازه نگه داشتنم خوبه، واسه هر کاری باید آموزش دید به نظر من دونستن این مسائل به صورت صحیح و کامل درسته، من دو تا خانواده رو میشناسم که یکی از خانواه ها آقاشون فقط به کوئیز و مراحلش اهمیت میده تمام زندگیش دور همین محور میچرخه واسه انجام کوئیزش حاضره هر کاری انجام بده خانوم این اقا اصلا ازش راضی نیست چون همیشه باید اماده برای طولانی ترین کوئیزها باشه ولی برعکس آقای اون خانواده بخاطر بعضی مسائل دینی و نداشتن هیچ گونه آگاهی همیشه برقی میره سراغ کوئیز و تمام . خانوم این آقا ازش راضی نیست چون تا الان هیچ لذتی از کوئیز رو احساس نکرده،من با عنوان این مسائل میخوام بگم حد وسط خیلی خوبه باید کاری کنیم که نه از این طرف بوم بیوفتیم نه از اون طرف . پس خواهشا آموزش رو کامل کنیم

نویسنده: محمد صبا. پنجشنبه 4 بهمن1386 ساعت: 21:49- این یادداشتت یه حسن دیگه هم داره. این که ما جماعت آریایی! میخواهیم همه چیزو با ماست مالی[این یکی‌ از4ویژگی ایرانیان است که رفتارشناسان دنیا به آن اذعان کرده اند ، لجبازی  ، تیزهوشی را هم گفته اند تغافل هم هست البته لجبازی ازکم خونی که ریشه به هم  ریختن اعصاب است ناشی‌ میشود وخانم ها به خاطردوره ماهانه وافت فشارودرهم ریختن اعصاب بیشتربه این مبتلا می شوند] و پنهان کاری و لاپوشانی پیش ببریم و تو طبق این قاعده عمل نکردی. آموزش مسایل جنسی و بحث در مورد اون به صورت رسمی و آشکار و دادن راه حل برای مشکلات موجود در این زمینه و مواردی از این دست لازمه.


نویسنده : هاشم : ٧:٥۸ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٠/۳/۱
Comments نظرات () لینک دائم