زیتون(روان شناسی ازدواج)

تخم جن

تخمجن

یعنی این چیزی که اسمس شده آدمیزاد تخم جنی است که دومی ندارد. بچه که بودم فکر می کردم تخم جن یک فحش است. یک چیزی مثل مادر .ج . اما بعد فهمیدم خب این هم یک توصیف است از شرایط بودن یک موجود. البته هنوز نمی دانم جن ها هم آن را دارند یا نه. یعنی تولیدمثلشان چطور است بالاخره. سوای تولید مثل ، آن را دارند برای اینکه وقتی نتوانستند یک کاری را بکنند یکی سرشان داد بزند و بگوید: ت...شو نداری ؟

حالا انگار هرکسی این چند گرم گوشت را داشته باشد می تواند جسور هم باشد و هرکاری ازش بربیاید. نمی فهمم چی شده که ما این عبارت را برای جسور بودن به کار می بریم؟ خود من همیشه از این عبارت استفاده می کنم. خب امروز و در این لحظه واقعا به این نتیجه رسیدم که این ادبیات مساوات طلبانه نیست. یک جورایی جنسیتی است. توهین هم هست تازه. یعنی ما زنها که آن را نداریم جسارت انجام دادن هیچ کاری را هم نداریم؟ این عبارت از یک ادبیات و یک فرهنگ مردسالارانه نشات گرفته و بدتر اینکه من هم به عنوان کسی که با همه ادعاهایم خودم را یک انسان می دانم پیش از زن بودن ؛ از این عبارت استفاده می کنم.

این را نوشتم تا اول سندی باشد بر اشتباهم و اینکه هربار خواستم دوباره آن را به کار ببرم یادم باید یک روز خودم را به خاطر این مساله سرزنش کرده ام . سومی هم ندارد.

زهراباقری شاد

نویسنده : هاشم : ۳:٤٧ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٠/۳/۸
Comments نظرات () لینک دائم