زیتون(روان شناسی ازدواج)

جوهرانسان آزادی است

سعدی می فرماید: جوهر اگر در خلاب افتد همچنان نفیس است و غبار اگر به فلک رسد همان خسیس.استعداد بی تربیت دریغ است و تربیت نامستعد ضایع.خاکستر نَسَبی عالی دارد که آتش، جوهر علویست ولیکن چون به نفس خود هنری ندارد با خاک برابر است و قیمت شکر نه از نی است که آن خود خاصیت وی است.

چو کنعان را طبیعت بی هنر بود           پیَمبَر زادگی قدرش نیفزود

هنر بنمای اگر داری نه گوهر              گل از خارست و ابراهیم از آزر 

چند نفر از ما پشت مقام و اسم و رسم خودش رو پنهان نکرده؟ چه سوال سختی...! 

نگران قدرنشناسی ها نباشیم اگر به ارزشمند بودنمان اطمینان داریم.

http://a-n-a-a-r-i-a.blogsky.com/1390/03/10/post-97/

نویسنده : هاشم : ۳:٥۳ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٠/۳/۱٠
Comments نظرات () لینک دائم