زیتون(روان شناسی ازدواج)

چقدرخوب است که انسان آنقدرتوکل برخداداشته باشد که بتواندخودوهرکسی رانقدکند

 مرواریدعرفان

با خود پیمان ببندید که آنقدر قوی شوید که هیچ چیز و هیچکس نتواند آرامشتان

را بهم بریزد !

باخود پیمان ببندید که در هر گفتگوئی کلامی از سلامتی و شادی بر زبان جاری

سازید ، جز نیکوئی نگوئید !

با خود پیمان ببندید که همواره توانائیهای دوستانتان را به آنها یاد آور شوید و حس

خوب مفید بودن را در آنها تقویت کنید ، از تحقیر دیگران بپرهیزید !

با خود پیمان ببندید که نیمه روشن هر چیز را بنگرید ،    آنگاه تازیکی کنار رفته و

رویاهایتان به زیبائی تحقق می یابد !

با خود پیمان ببندید که همواره به بهترینها فکر کنید ، برای بهترینها کار کنید و فقط

بهترینها را بخواهید !

با خود پیمان ببندید که مشتاق موفقیت و شادی دیگران باشید ، آنچنان که گوئی

آن موفقیت از آن شماست !

با خود پیمان ببندید که برای رشد و تعالی خود زمان صرف کنید تا دیگر زمانی برای

انتقاد از دیگران نداشته باشید !

با خود پیمان ببندید که برای ناراحتی صبور ، برای ترس قوی و در برابر خشم متین

باشید !

و بالاخره تا زمانی که اعمالت بهترین بودن تو را حفظ میکند ،    تمام کائنات گوئی

در دستان قوی توست !

نویسنده : هاشم : ٥:۳۳ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٠/۳/۱۸
Comments نظرات () لینک دائم