زیتون(روان شناسی ازدواج)

تغذیه تقویت کننده میل جنسی

علاوه برنکاتی که قبلا اورده شد اعم ازغذاهای حاوی ویتامین ب 12وخون سازوغذاهای کلسیم دارغذاهای زیرنیزتقویت کننده وافزایش دهنده میل جنسی هستند:

سه عددپیازمتوسط رارنده کرده بایک قاشق عسل مخلوط کنیم وکمی بجوشانیم

صبح وشب یک قاشق میل کنیم

تره تیزک (سبزی شاهی)بشرطی که روزخورده شودنه شام که جذام اوراست درتقویت میل جنسی موثرند

تربچه نیزموثراست که میشه رنده کرد یا چرخ کردباغذاخورد

سیاه دانه زنجبیل نیزمشهوربه افزایش دهنده میل جنسی است

منبع:معجزه درمانی عسل نوشته محمددریایی ص 269

========================

اگه میشه راه های افزایش میل جنسی چه غذاها و چه ... رو بگید من خیلی نیاز دارم که میل جنسیم رو افزایش بدم کفر شوهرم در اومده

خیلی خیلی متشکرم نویسنده: غزل

پاسخ:

ازلحاظ تغذیه این پست کاملی است سعی کن رعایت کنی

شب غذاهای کلسیم داراستفاده کن مثل کنجد،هفته ای 2شب نان پنیروگردویازیتون یا ...چون کلسیم بالائی دارد ،باقلا،نخود،شیرباخرماترجیحاشیرمحلی،...این ها باید شب استفاده شودتا کلسیمش جذب شودمغزاستخوان راپرمیکنندومغزاستخوان خون سازاست

سعی کن ازغذاهای کم خون کننده مثل موزوگیلاس وسوسیس وکالباس و...اجتناب کنی اینهابعلت موادشیمیائی کم خون کننده هستندبه موزوگیلاس سم میزنند تا زردشده وبه گیلاس سم میزنندتادرشت شوند سوسیس وکالباس و...هم موادنگهدارنده که سم است دارند نخور

ازغذاهای سردوترهم اجتناب کن بیشترغذاهای گرم وخشک که خون سازاست بخور

پیغمبربه امام علی سفارش کردتاهفت شب اول عروسی غذاهای سردوترمثل شیروچیزهای ترش وگشنیزو...نخورند مشخص است سبب سردمزاجی وناتوانی برای همبستری میشه 

zatun1.blogsky.com

به صفحات ثابت ادرس مذکوربرای شناخت غذاهای طبع وغذاهای گرم وخشک رجوع کن

تخم مرغ هفته ای 2صبحانه حداقل باروغن زیتون بابو یاکنجدمصرف کن

گوشت راکباب کن خون سازی اش بالاست اساس همبستری خون رسیدن به اندام جنسی است اگرکم خون باشی همینطوراست که نوشته ای

علاوه براین سعی کن تحریک داشته باشی کرشمه وترغیب داشته باشی تاتحریک شوی بازی تناسلی بااوداشته باش تاخوب تحریکت کند از بازی باالتش بهترین لذت رامیبرد وتراآماده میکند اجازه نده تا ماساژ سینه نشدی وآماده نشدی فروکند سعی کن ازحالت اوبه پشت توبالااستفاده کنی تا هم اوهم توبه ارگاسم برسید هروقت دیدی اوقاتت تلخه وغرغروهستی پیش قدم شوبرای همبستری

عطرطبیعی زیاد استفاده کن

هرروزیک رنگ لباس داخل منزل به تن داشته باش ودوروزازیک رنگ استفاده نکن

تنوع درهمبستری داشته باش اگردفعه قبل تو به پشت بوده ای این دفعه نیم سجده باش دفعه بعد درمکان دیگرازخانه وحالت تو به شکم روی بالش و...همینطورهردفعه متنوع باش

هیچ موقع بیش ازیک زیرپوش رکابی وشورت به تن نداشته باش به آدرس زیرجهت الگوی لباس داخل منزل رجوع کن

zatun1002.persianblog.ir

نویسنده : هاشم : ۸:٢٢ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٠/۳/۱۸
Comments نظرات () لینک دائم