زیتون(روان شناسی ازدواج)

هنگامی که به بلوغ میرسه و پریود میشه باید هنگام حمام از نشستن جدا خود داری کنه

درحمام های عمومی قدیم که نصف روزمردانه بوده ونصف روززنانه  اینطوربوده که احتمال میدادند براثرحرارت حمام بدن مردداغ شده باشد منی مردریخته باشد که مهبل جذب کند وبارداری رخ دهدازنشستن اجتناب میکردند اماحمامی که صرفا زنهااستفاده میکنندزن می تواندبنشیند

درحمام منزل هم اگردختری احتمال میدهدکه منی برادرش ریخته باشد بهتراست ننشیندیاقشنک طی بکشدوبشوید سپس بنشیند

نویسنده : هاشم : ۱۱:٥٢ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٠/۳/۱٩
Comments نظرات () لینک دائم