زیتون(روان شناسی ازدواج)

کلمات صیغه هرعقدی موج است که برمولکول های بدن اثردارد واین انرژی مثبت تولیدمیکند

ببخشید کمی اگر دقت کنید[ عده ای از]مراجع تقلید اجازه پدر را برای ازدواج موقت می خوان !کدوم پدری این اجازه رو به دختر باکره اش می ده ؟!
و اگر دختراجازه نگیرد و بکارتش را از دست بده جوابش را کی می ده ؟ اگر خواست بعد از این ازدواج موقت با کسی ازدواج دائم داشته باشه ازش بکارت می خواد ؟! از کجا بیاره با جراحی !!!
در مورد زنان 30 سال به بالا می گویم من خودم تو این سن هستم و ازدواج هم نکردم  و اصلا چنین حسی که شما می گید یک پیر زن رو تجربه نکردم
اگر دقت کنید به دوران 30 تا 45 سالگی زن دوران طلایی یک زن می گویند از نظر هورمونی ! چرا فکر آقایون رو نسبت به این مسئله منفی می کنید و اونها فک می کنند اگر یک دختر 30 سال بالا بگیرند از سک س محروم می شن !!!
در مورد صیغه جمله ای که گفته می شود دو کلمه است و این نشان از رضایت زن و مرد است اگر قلبا راضی به نزدیکی باشن چه لزومی دارن خواندن یک جمله ؟! که کشورهای دیگر رو دچار بحران کرده و کسی که این جمله رو می خونه به دور از این مشکلات ؟!
نویسنده: ...
پاسخ:

همانطورکه درعنوان آمده گفته شد دکترین یعنی سیاستی که اجزای به هم پیوسته وطولانی دارد وجز’ به جز’‌ یاپله پله باید جلوبرود اگردقیق پیش نرود نظرشمادرست است الان همه پدرها اجازه میدن دخترشون صیغه موقت بشه تامراحل قانونی طی شود درفامیل خودما ظرف 2سال گذشته چندموردرخ داده است منتهی آخوندی که صیغه موقت رامیخواندباید دوطرف رابشناسد که خدای نکرده پسر ظلمی که شما میگوئیدمرتکب نشودوپا پس بکشد درازدواج موقت دخترشروط باتضمین باید رعایت شودقبلاشرح داده شده است اولاپسربه آلت تناسلی دخترنزدیک نشودوازسایرلذت های جنسی هم استفاده کنند این یک شرط است ثانیااطمینان خانوادگی داشته باشند که این ازدواج موقت به دائم منجرخواهدشد 
تحقیقات مکررنشون داده 25درصدهمسران ازهم راضی هستندو50درصدناراضی اند 25درصدهم طلاق میشه علتش هم ناتوانی جنسی آقایان وسردمزاجی زنان است علل اجتماعی اش نادراست
صیغه خواندن وهرکلمه دیگری چه بیان شودچه درذهن خطورکند موج است وامواج طول موج دارند واثرمیگذارندهمانطورکه یک گیرنده جامدتلوزیون موج رامی گیردبدن مرده یازنده ما موج رامی گیرد بخاطرهمین شما درمنزل به یکی دربیمارستان دعامیکنی یابرای مرده قران میخوانی یا...اثرصیغه هم همینطوراست وممتداست تا فسخ نشده است درکشورهائی که بحران هائی ازفرزندان نامشروع دارند اضطراب ازحاملگی نامشروع دارند اینهاروحیه اشان راخراب میکند مهم این است که باآرامش زندگی کنیم والاهمه زندگی میکنند
نویسنده : هاشم : ٢:۱٠ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٠/۳/٢۳
Comments نظرات () لینک دائم