زیتون(روان شناسی ازدواج)

انجام کارحرام برای انجام کارمستحب چرا؟

 دارم میرم اعتکاف ولی با کلی ترس از آبرو ریزی
آخه طبق برنامه 28 باید رگل بشم!
1دفعه ای شد نمیدونم چیکار کنم عقب بیوفته!
اگه رگل بشمو برگردم خیلی دلم میگیره!
منتظرم کاش زود جواب بدید
نویسنده:
پاسخ:

چقدرتوفکرمستحبات هستی؟
خوردن قرص چون ضررداردحرام است نباید برای کارمستحب مرتکب حرام بشوی
توگفتی ازآقای خامنه ا ی تقلیدمیکنی وفتوای ایشان مشابه فتوای امام است طبق مسئله ٢۶٣٠هرچه خوردنش برای بدن ضررداردحرام است وقرص برای بدن ضررداردپس نتیجه منطقی قضیه اینکه خوردن قرص حرام است
دستگاه های تبلیغاتی  اینقدرذهن مردم رامنحرف میکنند تابخاطر کارمستحب کارحرام ا نجام دهند
باید ازیک متخصص زنان بپرسی چکارکنی که رگلت عقب بیفتد
قرص های ضدبارداری را5روزبه رگلی میخورندتاعقب بیفتد
ودرایام رگل هم باید ازروزپنجم رگلی استفاده کنند تا پیشگیری شود
ازخواهربزرگتر  یاازمامان یاخاله و...بپرس سریعترجواب میگیری
نویسنده : هاشم : ۱٠:٢٦ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٠/۳/٢٥
Comments نظرات () لینک دائم