زیتون(روان شناسی ازدواج)

علت بیحالی درصبح وبدبرخاستن ازبسترچیست ؟

علت آن طبع بلغمی است یعنی سردوتر

وقتی شب غذای سردوترخورده باشیم وهواهم سردمثل زمستان یا تر مثل بهارباشد خیلی سخت ازجابرمیخیزیم ولی بعدازبرخاستن همین که بدن گرم شد نرمال میشویم

برای مهاراین حالت بهترین روش سنت پیغمبراست یعنی سردی راباگرمی ترکیبی خوردن یعنی باشیر خرمابخوریم باخیارخرمابخوریم باهندوانه که سردوتراست خرماکه گرم وخشک است بخوریم

اگرهمبستری میخواهیم داشته باشیم دران شب گرمی بیشتربخوریم چون پیغمبربه امیرالمومنین دستوردادازشب عروسی بمدت 7شب سردی نخوردیعنی شیرنخوردترشی نخوردمثل سرکه  و سیب ترش وگشنیز...

نویسنده : هاشم : ۳:٤٢ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٠/٤/۱
Comments نظرات () لینک دائم