زیتون(روان شناسی ازدواج)

طنز،میگن لیلاومجنون رابه جرم ارتباط غیرشرعی گرفتند !!!

میگن لیلا رو گرفتن

  میگن بدجور گیر و داره تهرون  /تموم لات و لوتا رو گرفتن ///به جرم ارتباط غیر شرعى   /میگن مجنون و لیلا رو گرفتن

  تموم شاعرا رو جمع کردن  /رهى، خیام، نیما رو گرفتن //سپس جامى، نظامى، شیخ سعدى‏ /منوچهرى و صهبا رو گرفتن

  چو وامق دید مأموران ارشاد /فلنگو بسته عذرا رو گرفتن//از اون جایى که پارتى داشت یوسف‏  /فقط دوست زلیخا رو گرفتن

  قِسِردر رفته‏ان شیرین و خسرو  /اونام فرهاد تنها رو گرفتن ///پس از اون، حافظ مست عرق خور/خمار بى سر و پا رو گرفتن

 شنیدم ایرجِ میرزا گیر افتاد /رییس ... بازا رو گرفتن ///میگن لو رفته باباطاهر لخت  /بدون لنگ، بابا رو گرفتن

 و بعدش شاهد و ساقى و مطرب /میگفتن هر سه چار تا رو گرفتن ///به تعقیب و گریز ترک شیراز /سمرقند و بخارا رو گرفتن

 به جرم عشقبازى روز روشن   /قنارى، فنج، مینا رو گرفتن ///توى جردن به جرم بدحجابى /همین دیروز حوا رو گرفتن

  تو خونه تیمىِ یه تیم فوتبال /على دایى، نکیسا رو گرفتن ///برا مالوندن ملى گراها  /تموم ملى پوشا رو گرفتن

  میون صفحه‏ شطرنج، دیشب /وزیر مشکى و شا رو گرفتن ///نه تنها رستم و سهراب و بیژن /آناهیتا، آنیتا رو گرفتن

به خاک وخون کشید اسکندر این ملک  /ولش کردند و دارا رو گرفتن //به جرم اجتماع بى ‏مجوز  /سه مرغابى رو تو دریا گرفتن

شد آقا شاکى ازطوبى،عیالش /ولى بر عکس،آقا روگرفتن//میگن طوبى به قاضى رشوه داده /ازاین روسوى طوبی رو گرفتن   

درون دادگاه بلخ دزدو   /رها کردند و بنا رو گرفتن //شکایت کردن از عیسا پزشکا /به جا عیسا، یهودا رو گرفتن

  میگن لیلاج اوستاى قماره  /به جا اوستا، اَوِستا رو گرفتن //فریدون مشیرى شعر مى‏گفت   فریدون هویدا رو گرفتن

  به جرم حمل نیم مثقال شیشه  /تموم شیشه بُرها رو گرفتن ///یکى قلیون کشیده توى دربند  /تموم اهل اون جا رو گرفتن

‏براى زهره چشم از بچه‏هامون  /زدن دارا و سارا رو گرفتن //گزارش داده چوپان دروغگو /که دهقان فداکارو گرفتن /براى قافیه ما رو ببخشید  /که حال شاعر ما رو گرفتند

نویسنده : هاشم : ۱:٠٤ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٩/۱۱/۱٧
Comments نظرات () لینک دائم