زیتون(روان شناسی ازدواج)

تحصیل کردن مانع فشارجنسی بربدن است و سبب تندرستی است

زود ازدواج کردن خیلی هم خوب نیست هرچند ازدواج مانع هیچ چیز نیست اگر تکنیکهاوفنون زندگی زناشوئی رابدانیم وباید بخواهیم که بدانیم
پاسخ :
ازدواج اگرکسی مشغول تحصیل برای پرفسوری باشه خوب نیست ولی معمولی خوبه چون سن اوج شهوت برای دختر 18تا 20است بعد ان رکودمیکند و میل کم میشه که کنتاک واصطکاک بیشتری درزندگی اشان بوجودمی اید
البته باید تکنیک ها رابقول خودت بلد بود میشه شب خونه مامانت باشی ساعت 2بلندبشی مخ شوهررا باتلفن بکارگیری اگردرمنزل خودت تنهااست تا روز چشماش خواب الودباشه کسی رانبینه چون مرد سه ثانیه عاشق میشه یا زن
میشه بازی ومعاشقه  زیادداشت تا شوهر ارضا و خسته بشه....

نویسنده : هاشم : ٤:٢٠ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٠/٩/۱٩
Comments نظرات () لینک دائم