زیتون(روان شناسی ازدواج)

فواید ومعایب خانواده گسترده وخانواده محدود وهشداربه دختران خوش خیال

گاهی اوقات من یک هفته میرم خانه مامانم می مونم وشوهرم درمنزل تنهااست آیا این روش اشکال دارد؟

پاسخ:

بله این روش درخانواده محدود اشکال دارد ولی درخانواده گسترده ممکن است مشکلی ایجادنکند درخانواده محدود اگرشما درمحلی اسکان دارید که همسایه ها  چهره شما رانمی شناسند ورفت وآمد ندارید این احتمال وجوددارد که شوهرشما همچنان که یک موردگزارش داشتم با دوستان شما یا دیگران یا دخترهمسایه رفت وامد برقرارکند وقتی درمنزل مامانت باخیال راحت هستی آنها را صیغه کند و لذت ببرد وهم توخیلی خوشحالی که درخانه مامانت هستی هم شوهرت ازاین فرصت که برایش ایجادکردی خوشحال است اما این خوشحالی برای شما پوشالی است و مغزوعمق ندارد که نشان ازساده اندیشی است

درخانواده گسترده که فرزندان درکناروالدین زندگی می کنند یا دریک کوچه ساکن هستند این فرصت برای مرد نیست چون هرآن ممکن است یکی ازاین بستگان زنگ را به صدادراورد و واردشود یا درمسیر مردی را که بازن دیگری است مشاهده کنند و...

اما عیب خانواده گسترده این است که فرصت لذت بردن های همسران را محدودمی کند زن حتی موقعی که بخواهدبوسه داشته باشد ترس داردنکند سرزده یکی وارد شود بخصوص که برخی خانم ها درب هم نمی زنند مستقیم واردمی شوند وبالای سرطرف که امدند مثلا میگن صغری خانم سیب زمینی میخوام ...درخانواده محدودکه فقط شامل زن وشوهروفرزندان غیرمتاهل است این اضطراب وجود ندارد

نویسنده : هاشم : ٢:۳٦ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٠/٩/٢٠
Comments نظرات () لینک دائم