زیتون(روان شناسی ازدواج)

دردوران نامزدی چیکارکنیم سرسنگین باشیم؟

اگرمنظورازنامزدی دوره عقدبستگی است واگرمنظور از سرسنگینی مودب بودن است باید رفتارمودبانه داشت کلمات مودبانه بکاربرد بامتانت راه رفت بامنش برخوردکرد بااحترام با بستگان نامزد برخوردورفت وامد داشت ان ال پی خوبی داشت ارتباط موثربرقرارکرد مثل همسرراه رفت نه تندتر و نه تندتر بشرطی که اوهم رعایت حال شما رابکند

رفتارهائی که آنها نمی پسندند یا خانواده شما نمی پسندند نداشته باشید مثلا شب تا صبح خانه شما باشد ناهار بروید منزل مادرشوهر بعدازظهرباهم برگردید خانه شما این رفتار با متانت نیست چون مادرها محضورات دارند این رفتاررا سبک می شمارند باید اگرناهار رفتید خانه آنها بعد شما را برساند خانه خودتان وبرگردد

اما اگر منظوردر رفتارزناشوئی است اصلا نباید سرسنگین بود بلکه بفرموده پیغمبر زن همانطورکه ازلباس عریان می شود باید از حیا هم عریان شود وبهترین کلمات عاشقانه را باهمسرش رد وبدل نمایند

اگرمنظورازنامزدی موقعی است که هنوز هم راانتخاب نکرده اید می خواهید حرف بزنید وتبادل نظرداشته باشید تا به انتخاب برسید علاوه برحرکات مودبانه باید شیک هم باشید تا چشمش شما رابگیرد چون مرددیداری است شما رابه شکل منظره می بیند نه نقطه

نویسنده : هاشم : ۱٢:٠٩ ‎ق.ظ ; ۱۳٩٠/٩/٢۳
Comments نظرات () لینک دائم