# آسیب_های_روانی

ایا خیار شوربه دلیل نمک سود بودن برای معده ضرر دارد؟

بلی خیارسردوتراست ونمک هم سرد درنتیجه معده راسردمیکنند که سبب سوزش معده میشه برای بهبودمعده بایدازخوردن چیزهای سردمثل چای که سردوتراست وماست وترشی ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 5 بازدید