# اضطراب_چیست_مضطرب_کیست

رفسنجانی در دیدارباپرفسورشیروتاکادا:ژاپن ازنظرعلمی و تجربی معلم آموزش زلزله است

وی در دیدار پروفسور شیرو تاکادا، زلزله‌شناس برجسته ژاپنی و رئیس اسبق دانشکده مهندسی عمران دانشگاه کوبه ژاپن، با اشاره ... ادامه مطلب
/ 4 نظر / 7 بازدید

اضطراب چیست ،تعاریف عملیاتی اضطراب-مضطرب کیست؟

اگرشوهری آلتش سیخ نشودونجنبدتادرآلت همسرش فروکنداین فردمضطرب است بالعکس اگرهمسرازشوهرش تنفرپیداکند وازهم آغوشی وهمخوابگی اکراه داشته باشد این فردمضطرب است ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 54 بازدید