# عروسی،معاشقه،زناشوئی

اضطراب چیست ،تعاریف عملیاتی اضطراب-مضطرب کیست؟

اگرشوهری آلتش سیخ نشودونجنبدتادرآلت همسرش فروکنداین فردمضطرب است بالعکس اگرهمسرازشوهرش تنفرپیداکند وازهم آغوشی وهمخوابگی اکراه داشته باشد این فردمضطرب است ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 54 بازدید