# معاشقه

همیشه باید کسی باشدکـــہ اگر بهانه‌گیـر شدے بفهمد!!سریع ه م ب س ت ر ش و ی د

بـآید کَسـی باشدکـــہ مــَعنی سه نقطه‌هاے انتهاے جمله‌هایَتـــ را بفهمدهَـمیشه باید کسـی باشدتا بُغض‌هایتــ را قبل از لرزیدن چانه‌ات بفهمدبـآید ... ادامه مطلب
/ 19 نظر / 14 بازدید